Metsäpäivä tarjoaa nuorille uusia näkökulmia metsään ja metsäalaan 

4H:n ja Metsä Groupin yläkoululaisten metsäpäivässä Sastamalassa lähes 180 kahdeksasluokkalaista pääsi oppimaan metsästä alan ammattilaisten opastuksella. Metsäpäivä tarjoaa nuorille oivalluksia sekä omakohtaista kokemusta esimerkiksi puun istuttamisesta. Yläkoululaisten metsäpäiviä on järjestetty jo 17 tänä keväänä.

4H järjestää vuosittain jopa 500 metsäpäivää ylä- ja alakoululaisille. Yläkoululaisten metsäpäivämallin tavoitteena on parantaa nuorten metsäosaamista ja vahvistaa metsäsuhdetta.  

Metsä Group tukee yläkoululaisten metsäpäivien toteuttamista. Päivän käytännön järjestelyistä vastaa paikallinen 4H-yhdistys yhdessä koulun, Metsä Groupin sekä muiden paikallisen metsä- ja luontoalan toimijoiden kanssa.  

Sastamalan 4H-yhdistys järjesti yhden kevään suurimmista yläkoululaisten metsäpäivistä toukokuun lopulla. Päivä mahdollisti oppimisen aidossa ympäristössä lähes 180 kahdeksasluokkalaiselle Sylvään koulusta.  

Koulun opettaja Marja Aarniveräjä nostaa esille, että metsä on aiheena kahdeksannen luokan biologian tunneilla. 

”Täällä tulee hyvää kertausta, pääsee käytännössä näkemään ja huomaa enemmän metsän arvoa”. 

Nuoret oppivat tekemällä ammattilaisten ohjauksessa 

Yläkoululaisten metsäpäivämalliin kuuluu neljä toiminnallista rastia: puun istutus, puun kasvuun tutustuminen mittaamalla, puun hiilen kiertoon tutustuminen sekä puukuidun elinkaaren tarkastelu.  

Kahdeksasluokkalaisesta Jessestä päivän paras rasti oli istutusrasti, jolla jokainen nuori pääsi istuttamaan kuusentaimen uudistusalalle. Hän kertoo oppineensa päivän aikana uutta esimerkiksi hiilenkierrosta ja kerranneensa paljon tuttuja asioita.  

Jesse etsii myös vapaa-ajallaan tietoa metsistä ja liikkuu mielellään luonnossa. 

”Metsä on mulle hyvin läheinen, semmoinen mikä rauhoittaa ja rentouttaa. Minulla on yhteishaut ensi vuonna, niin voi jopa olla, että haen jonnekin metsäalalle”, Jesse kertoo.  

Rasteja ohjaavat ammattilaiset ovat esimerkkejä metsäalan työmahdollisuuksista. Metsä Groupin Kalle Lempiselle on tärkeää, että tulevaisuutta pohtiville nuorille tarjotaan tietoa metsäalasta yhtenä opiskelu- ja uravaihtoehtona. Hän uskoo, että metsäpäivä innostaa nuoria metsäalan pariin.  

Metsä Groupin työntekijät ohjasivat rastia, jolla tutustuttiin eri puupohjaisten tuotteiden puukuidun elinkaareen. Kaikki puuraaka-aineesta käytetään hyödyksi, ja osa tuotteista, joissa puuta voidaan hyödyntää, yllätti nuoret.  

”Nuorten ilmeistä huomasi, kun puhuttiin esimerkiksi Kuura-tekstiilistä, että se oli uutta asiaa”, Lempinen kuvailee. 

Metsäalan toimijoille metsäpäivä on tilaisuus kohdata nuoria 

Hiilenkiertoon keskittyvällä rastilla etsittiin metsästä hiililähteitä, hiilivarastoja ja hiilinieluja sekä järjestettiin puupohjaiset tuotteet hiilivaraston pysyvyyden mukaan.  

Rastin ohjaajille oli ilo opettaa nuorille metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi nuorten elämään nyt ja tulevaisuudessa.  

”Kun nuori oppii mikä rooli metsillä on, se luo paremman pohjan aikuisuuteen ja myöhempiin valintoihin, kun ei tarvitse alkeista aloittaa opettelua”, toteaa Ronja Rounas Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaalta. 

Puun kasvua käsittelevällä rastilla nuoret pääsivät mittaamaan ja arvioimaan puun kokoa sekä ikää. Kahdeksasluokkalaiset Suvi, Sanni ja Elina muistavat mittaamansa puun mitat vielä päivän lopuksi: pituus 14 metriä, läpimitta 16 senttimetriä ja puuta 124 litraa. Mittaaminen oli heille uutta ja kiinnostavaa.  

Rastia ohjasi Mari Lilja Suomen Metsäkeskukselta, jolle metsäpäivä oli tärkeä kohtaaminen nuorten kanssa:  

”Metsä on iso työllistäjä ja me tarvitsemme huippuosaajia jatkossakin. Metsäpäivän kautta nuori saa tiedon siemenen ja siitä syntyy kiinnostus tai uusia ajatuksia.” 

Sastamalan metsäpäivään erityistä lisämaustetta toi mahdollisuus päästä maistelemaan luonnontuotteita. Eveliina Oinas Metsäkeskukselta esitteli metsästä kerättäviä luonnontuotteita ja samalla kerrattiin myös jokaisenoikeuksia. Lehtien ja kuusenkerkkien maistelu oli nuorten mieleen. 

”Tässä tuodaan esille, mitä kaikkia muitakin vaihtoehtoja metsästä on saada tuloja kuin tukki- ja kuitupuu”, Oinas kertoo. 

Onnistunut metsäpäivä syntyi hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä 

Niin opettajista kuin oppilaista oli hauskaa päästä ulos metsään oppimaan uutta. Sastamalan metsäpäivää vietettiin aurinkoisessa säässä ja päivä oli kaikin puolin onnistunut.  

”Päivä oli isoimmasta päästä mitä on koskaan ollut ja minulla oli varmasti tänään enemmän apulaisia kuin koskaan”, Sastamalan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Outi Jokela kertoo. 

Onnistumisen takana oli Jokelan mukaan hyvä valmistelu, aikataulutus ja yhteistyö.  

Yhteistyö Metsä Groupin paikallisten toimijoiden kanssa sujui hyvin jo toista vuotta. Metsä Groupin ammattilaisten kanssa valitaan metsäpäivään sopiva istutuskohde ja he toimittavat istutettavat taimet. Sastamalan metsäpäivässä olivat mukana myös Suomen Metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa. 

Metsä Groupin Kalle Lempinen lähtisi päivään mukaan myös uudestaan. Hänestä päivä oli mielenkiintoinen ja mukavaa vaihtelua toimistotöihin sekä maastokäynteihin. 

”Ihan rohkeasti mukaan vaan, kun ehdotusta yhteistyöstä tulee”, Lempinen lähettää terveisiksi Metsä Groupin kollegoilleen. 

4H ja Metsä Groupin yläkoululaisten metsäpäiviä on järjestetty vuodesta 2021. Vuosittain yläkoululaisten metsäpäiviin osallistuu yli 2000 nuorta. Metsäpäivien toteutukset jatkuvat jälleen syksyllä.  

Kuvat: Tiina Rinne / Suomen 4H-liitto