Nuoret ilmastotöissä -hankkeen loput taimet istutetaan – pilotista syntyi pysyvä toimintamalli Taimiteko

Suomen 4H-liiton koordinoimassa Nuoret ilmastotöissä -hankkeessa ryhdyttiin keväällä 2019 konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi ja nuorten ilmastoahdistuksen lievittämiseksi. Kesäkuussa 2020 istutetaan hankkeen loput 16,7 hehtaaria eli reilut 28 000 taimea. Hankkeen pohjalta syntyi pysyvä toimintamalli Taimiteko, jonka kautta jatkossa nuoret työllistyvät ja Suomeen syntyy uutta hiilinielua.

Kun Nuoret ilmastotöissä -hanke keväällä 2019 lanseerattiin, sille asetettiin kunnianhimoinen tavoite – istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut antaa nuorille kesätöitä taimien istuttamisessa ja yrityksille mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjään.

Suomen 4H-liitto lähti toteuttamaan hanketta yhteistyössä Metsämiesten Säätiön, Best-Caravan Oy:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Metsänhoitoyhdistysten kanssa. Hankkeen loput taimet ja hehtaarit istutetaan kesäkuussa 2020 Maskuun, Kontiolahdelle, Hankasalmelle, Kangasniemelle, Mänttä-Vilppulaan ja Pieksämäelle. Nuoria istutuksissa työllistyy reilut 20.

”MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat mielellään mukana auttamassa nuoria työllistymään metsäalalle. Joutomaiden metsitys on tärkeää ilmastonmuutoksen ehkäisytyötä ja Taimiteko on siihen loistava toimintamalli, joka yhdistää tarpeet, mahdollisuudet ja tekijät”, kiteyttää MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

”Hiilijalanjäljen hyvitys on tärkeä asia tulevaisuutemme kannalta. Haluamme antaa asiakkaillemme mielenrauhan matkaillessaan ympäristöä kuormittamatta. Myös nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen työhön oppimalla on osa nuorten hyvinvointia ja maamme tulevaisuuden rakentamista. Siksi meille Best-Caravanilla oli merkittävä asia juuri se, että istutustyön tekevät ensimmäisiä omia rahojaan tienaavat 4H-nuoret. Taimiteolla onnistumme edistämään näitä meille tärkeitä asioita”, sanoo Best-Caravanin yrittäjä Lasse Sorvari.

Hanke oli vastaus nuorten ilmastoahdistukseen

Nuorisobarometri 2018 -kyselyssä sekä julkisuudessa nousi vuoden 2019 aikana jatkuvasti esille nuorten kasvava huoli ilmaston tilasta. Tarvittiin nopeasti toimiva malli ja konkreettinen mahdollisuus tehdä asian hyväksi jotain. Hankkeessa nuoret siis istuttavat Suomeen uutta hiilinielua ja ansaitsevat samalla omaa rahaa.

Hankkeen nähtiin kannustavan nuoria hakemaan kesätöitä metsäalalta, mahdollisesti myös 4H-yrittäjinä, sekä tuovan arvokasta työkokemusta. Jo alusta alkaen päätettiin, että nuorten tulee saada kunnollinen korvaus taimien istuttamisesta ja näin päädyttiin hieman tavallista suurempaan urakkapalkkaan, 0,40€ per istutettu taimi. Hanke on ollut monelle nuorelle mahdollisuus tehdä omien arvojensa mukaista työtä sekä toisaalta oppia uusia asioita metsästä.

Kestävä kehitys ja toimet sen edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää ja nuoret tekevät päivittäin töitä 4H-harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 4H-järjestön nuorisotoiminnassa istutetaan jo nyt vuosittain satojatuhansia puuntaimia. Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa.

Nuoret ilmastotöissä -hankkeessa lähdettiin kuitenkin kasvattamaan täysin uutta metsää sellaisille maa-alueille, jotka eivät ole olleet vuosikymmeniin aktiivisen maa- ja metsätaloustoiminnan piirissä. Sopivaksi puulajiksi valikoitui metsäkuusi ja Luonnonvarakeskus (Luke) teki hankkeelle hiilensidontalaskelmat.

Taimiteko-toimintamalli jatkaa hankkeen hyvää työtä

Nuoret ilmastotöissä -hankkeesta uskottiin tulevan pilotti, joka leviää nopeasti valtakunnalliseksi toiminnaksi. Näin myös kävi jo vuoden 2019 aikana. Hankkeen pohjalta lanseerattiin Taimiteko-toimintamalli ja sille omat verkkosivut (www.taimiteko.fi), missä eri organisaatiot voivat käydä laskemassa kuinka paljon taimia pitää istuttaa, jotta omat hiilidioksidipäästöt saa kompensoitua.

Kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita on jo lähtenyt mukaan Taimitekoon ja heillä jokaisella on ollut oma kompensaatiotavoitteensa. Kaikille tärkeää on ollut myös se, että taimien istuttamisessa työllistyvät alle 18-vuotiaat, pääasiassa peruskoulun päättävät nuoret. Taimiteko-toimintamallin kautta istutetaan kesäkuussa 2020 lähes 200 000 taimea ja työllistetään reilut 200 nuorta.

”On hienoa, että hanke, joka lähti yhden yrittäjän ideasta, on muodostunut 4H:lle merkittäväksi toimintamalliksi, jolla voimme työllistää nuoria ja samalla osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tavoitteemme on kunnianhimoinen, mutta yhteistyöllä siihenkin päästään – siksi toivonkin, että mahdollisimman moni organisaatio lähtee tulevaisuudessa mukaan tekemään Taimitekoja”, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Lisätietoja Nuoret ilmastotöissä -hankkeesta ja Taimiteko-toimintamallista:

Tarja Anttonen
kumppanuuspäällikkö, Suomen 4H-liitto ry
Taimiteko-projektipäällikkö
tarja.anttonen@4h.fi
044 783 0305