Yli 160 4H-nuorisotyön ammattilaista kokoontui Rovaniemellä toimihenkilöseminaarissa

Suomen 4H-liiton ja paikallisten 4H-yhdistysten toimihenkilöt kokoontuivat Rovaniemelle 11.–13.10. keskustelemaan ajankohtaisista nuorisotyön asioista, verkostoitumaan ja virkistäytymään. 4H-toimihenkilöseminaari järjestetään joka kolmas vuosi, ja tällä kertaa paikkana oli Rovaniemen Hotel Santa Claus. Seminaariin osallistui 164 4H-nuorisotyön ammattilaista.

4H-järjestöllä on uusi strategia vuosille 2023–2025, ja Rovaniemellä käytiin muun muassa sen puitteissa keskusteluja. Uudella strategiakaudella 4H keskittyy yhä vahvemmin paitsi nuorten yrittäjyyteen, myös erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Yrittäjyyden ja työllistämisen ohella 4H:n uusi strategia painottaa lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. 

4H:n Iloa ja innostusta -toimihenkilöseminaarin avasi Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, joka totesi puheessaan, että 4H:lla on Suomessa ja myös Rovaniemellä aivan erityinen asema.  

Seminaariin osallistui yli 160 4H-toimihenkilöä ympäri Suomea.

“Te tarjoatte lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuden toteuttaa itseään. 4H-harrastustoiminta ja -kerhot nousevat usein esille kouluvierailuilla, joissa käyn virkani puolesta. Meidän arvomme täällä Rovaniemellä vastaavat hyvin 4H:n arvoja. Te mahdollistatte meidän ja monen muun kaupungin lasten arjen, ja he pääsevät kokeilemaan erilaisia taitoja matalalla kynnyksellä. Se varmasti vahvistaa näitä lapsia heidän koko elämänsä ajan. Lapsen hyvä arki on yhteinen asiamme,” Vainio alleviivasi kaupungin ja järjestön yhteistyötä. 

Miten nuorten yrittäjyyttä voidaan edistää? 

Tulevaisuustutkija Tuomas Kuhmonen puhui 4H-seminaarissa nuorista, yrittäjyydestä ja unelmista.

Uuden strategian yhtenä painopisteenä on 4H-yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen. 4H on merkittävä nuorten yrittäjyyden toimija nyt ja tulevaisuudessa, ja 4H-yrityksen voi perustaa jo 13-vuotiaana. Tähän liittyen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Tuomas Kuhmonen puhui seminaarissa aiheesta “Nuorten, yrittäjyyden ja maaseudun tulevaisuuksia”. 

”Yrittäjyydessä sitoudutaan johonkin sellaiseen elämänpolkuun, jonka lopputulos ei ole vielä tiedossa ja tällöin varsinkin nuoret tarvitsevat tukea. Miten yrittäjyyttä sitten edistetään? Tarjotaan koulutusta, tukea ja rahoitusta, tehdään viestintää eli rohkaisevia tarinoita, mahdollistetaan pääsy verkostoihin, luodaan kannustava ilmapiiri, rohkaistaan kokeilukulttuuriin ja tarjotaan polku yrittäjyyteen matalalla kynnyksellä. Tätä kaikkea te 4H:ssa jo teette ansiokkaasti,” Kuhmonen totesi. 

Moni nuori unelmoi maaseudulla asumisesta 

Kuhmosen puheenvuorossa nousivat esille myös nuorten unelmat. Kuhmonen kertoi, että nuoret ympäri maailman unelmoivat yllättävän samanlaisista asioista – ja tätä tukevat monet tutkimukset. Valtaosa unelmoi asumisesta maaseudulla tai harvaan asutuilla alueilla. 

Iltajuhlan juonsivat Aino Heininen ja Sampo Juhajoki 4H-liitosta.

“Ammatin puolesta moni nuori unelmoi alueesta riippumatta muun muassa yrittäjyydestä, asiantuntijatehtävistä sekä opettajana toimimisesta. Nuoret unelmoivat myös omasta rauhasta ja siitä, että naapurit ovat vähän kauempana. Mutta yhteisöllisyyttä pidetään silti tärkeänä juttuna. Nuoret toivovat paikkariippumatonta työtä, omavaraisuutta, yksinkertaista elämäntapaa, käsillä tekemistä ja itsensä toteuttamista, rauhallista elämää.” 

Seminaarin keskiviikkopäivä oli omistettu Infotorille, Tsemppitreffeille ja hyvinvointipisteille, joista löytyi jokaiselle jotain. Nämä aktiviteetit tarjosivat tietoa 4H-toiminnasta, tukea vertaistoimijoilta sekä hemmottelua ja virkistystä. 

Iltajuhlassa puolestaan palkittiin 4H-järjestön pitkäaikaisia toimihenkilöitä pronssisilla, hopeisilla ja kultaisilla ansiomerkeillä. Tämän lisäksi luovutettiin tasavallan presidentin myöntämä kunniamerkki. 

Tietoa voi parhaiten jakaa kohtaamisten kautta 

Seminaarin päätöspäivässä yrittäjä, esiintyjä ja kouluttaja Niina Nurminen piti puheenvuoron otsikolla “Kohtaamisista voimaa!”. Puheenvuorossaan Nurminen kertoi, kuinka tärkeänä hän on nuorena kokenut sen, että on turvallisia aikuisia elämässä tukemassa ja auttamassa sekä potkimassa eteenpäin.  

Niina Nurminen puhui kohtaamisten tärkeydestä.

“Ihmisillä on 4H:n kaltaisissa organisaatioissa valtavasti tietoa, jota voi parhaiten jakaa kohtaamisissa. Kohtaamisissa vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa. Mitä työyhteisössä ja ihmisten välillä tapahtuu, heijastuu suoraan asiakkaisiin, teidän tapauksessanne lapsiin ja nuoriin.” 

Nurminen kysyi 4H:n toimihenkilöiltä, mistä he saavat voimaa omassa työssään. Suurin osa nosti esiin työyhteisön ja työkavereiden näkemisen sekä lasten ja nuorten kanssa olemisen. Myös positiivinen palaute, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen auttavat jaksamaan.   

“Kolme asiaa vuorovaikutuksessa tulisi olla kunnossa ja niihin voi itse vaikuttaa: oma energiataso, läsnäolo ja avoimuus. Ratkaisukeskeisyys on avain moneen ongelmaan – niin kauan kuin on toivoa, on mahdollisuus vaikuttaa asioihin,” Nurminen painotti. 

Ilman iloa ja innostusta toimintamme olisi mahdotonta 

Nurmisen puheenvuoron jälkeen 4H-liiton viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri esitteli 4H-järjestön varainhankintastrategian tulevien vuosien ajaksi. Varainhankintastrategian kolme painopistettä ovat varainhankinnan tavoitteiden ja mittarien asettaminen, digitaalisten järjestelmien kehittäminen sekä varainhankintakulttuurin kehittäminen kaikkien 4H-toimijoiden välillä. 

4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski päätti seminaarin kiitoksiin.  

“Jouduimme siirtämään seminaaria koronan takia useampaan otteeseen, mutta nyt pääsimme nauttimaan yhdessäolosta. Seminaarin nimi on osuva. Iloa ja innostusta sisältää ajatuksen, jota ilman lasten kanssa toimiminen olisi mahdotonta. Ilo ja innostus ovat lapsille luontaisia asioita.” 

4H:n toimihenkilöseminaari ajoittui valtakunnalliselle Nuorisotyön viikolle, jota vietetään 10.–16. lokakuuta. Teemaviikolla nostetaan esiin nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi sekä kampanjoidaan nuorten hyvinvointia tukevien toimien puolesta.  

Myös Joulupukki vieraili Iloa ja innostusta -seminaarista.

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. 4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista lähes 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 45 000 jäsentä.