Yli tuhat yhdeksäsluokkalaista oppi 4H-järjestön koulukiertueella metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa

It´s about taimi -koulukiertueen tavoitteena on lieventää nuorten kokemaa ilmastoahdistusta kertomalla metsien roolista ja kestävien valintojen merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Nuorille kiertueella tehdystä kyselystä kävi ilmi, että he ovat huolissaan ilmastomuutoksesta ja pitävät aiheesta saatua tietoa tärkeänä.

4H-järjestön metsä- ja ilmastoaiheinen It’s about taimi -koulukiertue tavoitti vuoden 2021 koulukiertueella yli tuhat yhdeksäsluokkalaista. Koulukiertueella toteutetussa Kahoot-visassa 84 prosenttia vastanneista nuorista oli vähintään jonkin verran huolissaan ilmastonmuutoksesta. Oppitunneille osallistuneet nuoret kertoivat palautteissa oppineensa metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja esimerkiksi puupohjaisista materiaaleista, joilla voi korvata muovisia materiaaleja.

It´s about taimi -oppitunnilla kannustettiin nuoria pohtimaan itselleen ominaisia tapoja käsitellä ilmastonmuutosta. Nuoret pääsivät esimerkiksi tekemään oppitunnin yhteydessä omia metsä- ja ilmastoaiheisia meemejä.

It´s about taimi on yhdeksäsluokkalaisille suunnattu vuorovaikutuksellinen etäoppitunti, joka tarjoaa opetussuunnitelmaan pohjautuvaa laadukasta opetusta. Tavoitteena on, että jokainen It’s about taimi -oppitunnin käynyt nuori ymmärtää, kuinka puut toimivat hiilinieluina ja oppii, kuinka tehdä itse valintoja, jotka tukevat metsien kestävää käyttöä.

Tavoitteena tuoda nuorille ahdistuksen sijaan toivoa

Idea It´s about taimi -koulukiertueeseen syntyi 4H-järjestön Taimiteko-toiminnan kautta. Taimiteossa istutetaan uutta hiilinielua ja työllistetään nuoria. 4H tekee konkreettista työtä ilmaston hyväksi, mutta lisäksi ilmastotietoisuuden lisääminen nuorten keskuudessa on tärkeää.

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski uskoo, että tietoisuus metsien merkityksestä voi helpottaa nuorten ilmastoahdistusta.

”4H on tehnyt pitkäjänteistä työtä metsäkasvatuksen parissa. Haluamme tuoda nuorille ahdistuksen sijaan toivoa; lisätä nuorten tietoisuutta metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja lisätä ymmärrystä kestävien valintojen merkityksestä. It´s about taimi -koulukiertue on toteutettu siten, että ahdistavasta aiheesta voidaan viestiä nuorten näköisellä ja hauskallakin tavalla.”

Valtakunnallinen It´s about taimi -koulukiertue vieraili noin 20 paikkakunnalla vuoden 2021 aikana.

Koulukiertueen lisäksi It´s about taimeen toteutettiin kampanja, jossa ilmastotietoutta tuotiin kaikkien saataville www.itsabouttaimi.fi -sivuston kautta sekä sosiaalisessa mediassa. Metsä- ja ilmastoaiheesta kuulivat vajaa 200 000 katsojaa somen kautta tehtyjen yhteistöiden kautta.

It´s about taimi -hanketta rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.