4H saamassa täydennystä valtionapuunsa hallituksen lisätalousarvioesityksessä

Maa- ja metsätalousministeriön alaiselle Maaseudun kehittäminen -momentille 4H-toiminnan valtionavustukseen (3 305 000 €) on tehty 500 000 euron lisäys suhteessa talousarvioon. Lisäys nostaa 4H-toiminnan valtionavustuksen 3 805 000 euroon.

Kansanedustaja (sd.) Paula Werning ja kansanedustaja (kok.) Marko Kilpi.

Kyseessä on hallituksen ja ministeriön tekemä lisäys eli ei vielä välttämättä lopullinen valtionavun summa. Tieto eduskunnan tekemästä mahdollisesta määrärahalisäyksestä eli niin kutsutusta joululahjarahasta tulee joulukuun puoleen väliin mennessä. 

Suomen 4H-liiton hallituksen luottamushenkilöt, erityisesti puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paula Werning (sd.), sekä liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski ovat tehneet kuluvan vuoden ajan laajaa vaikuttamistyötä niin ministeriöiden kuin valiokuntien suuntaan.

”Olen tyytyväinen, että maa- ja metsätalousministeriön osalta budjettia täydennettiin ja 4H-toiminnalle esitetään 500 000 euron lisärahoitusta. Tämä on selvä korjausliike mahdollistaen järjestön toimintaedellytyksen edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. 4H tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa, työllistää nuoria sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen. Rahoituksen osalta suunta on oikea, mutta toivotaan, että korjausliike saa jatkoa vielä niin kutsutuista joululahjarahoista”, kommentoi Werning.

”4H tarjoaa lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia kattavasti valtakunnallisella tasolla. Lasten ja nuorten harrastusmäärät ovat useastakin syystä laskeneet ja juuri tähän tilanteeseen 4H pystyy tarjoamaan toimivia ratkaisuja. On hieno asia, että hallitus on osoittanut lisäystä järjestön valtionavustukseen”, toteaa puolestaan puheenjohtaja Kilpi.

Alkuperäinen leikkausuhka eli 20 % leikkaus on onnistuttu isolta osin torjumaan, mutta vielä on työtä edessä. 4H-toiminnan valtionapu kuluvalle vuodelle on ollut 4 105 000 €. 4H-järjestön lopullinen valtionapu vuodelle 2024 selviää siis joulukuussa.

Valtionavustuksen lisäys on linjassa 4H:n toiminnan selkeiden kasvulukujen kanssa. Jäsenmäärä (45 000 vuonna 2022) on kolmatta vuotta kasvussa ja uusien 4H-yrittäjien määrässä päästään vuonna 2023 nyt jo tiedossa olevien tilastojen mukaan ennätystulokseen. Viime vuosina yrittäjien liikevaihto (3,27 M€ vuonna 2022) ja työllistettyjen nuorten palkkiot ja palkat (4,24 M€) ovat nousseet sadoilla tuhansilla euroilla – pelkästään yrittäjien liikevaihto on noussut 1,3 miljoonaa euroa kahdessa vuodessa. 4H-toiminnassa oli mukana 180 000 lasta ja nuorta vuonna 2022, mikä on 60 000 enemmän kuin vuonna 2020.

Lisätietoja: