Lähes 2 000 nuorta osallistui 4H:n metsäaiheiselle koulukiertueelle – etenkin puiden uudet käyttömahdollisuudet yllättivät

4H:n metsä- ja ilmastoaiheinen koulukiertue It´s about taimi tavoitti lähes 2 000 yhdeksäsluokkalaista syksyn 2022 aikana. Metsämiesten Säätiön rahoittaman kiertueen tavoitteena oli lieventää nuorten kokemaa ilmastoahdistusta kertomalla metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Seinäjokelaiset yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat aktiivisesti 4H:n It´s about taimi -etäoppitunnilla syksyllä 2022.

Metsä- ja ilmastoaiheisen It´s about taimi -etäoppitunnin tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta metsien monipuolisesta roolista esimerkiksi hiilensidonnan, puupohjaisten materiaalien ja kestävän kehityksen kautta.

Koulukiertueen aikana oppilaille toteutetun kyselyn mukaan 56 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oppineensa uutta metsien kyvystä toimia hiilinieluina. Lähes puolet vastanneista kertoi oppineensa uusia asioita siitä, kuinka uusiutumattomia materiaaleja voi korvata puupohjaisilla tuotteilla. 35 prosenttia kertoi oppineensa uusia keinoja vaikuttaa itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Erityisesti puiden kyky sitoa päästöjä ja puun uudet käyttömahdollisuudet herättivät kiinnostusta nuorissa. Oppitunnin aikana oppilaat osallistuivat Kahoot-visaan, jonka yhtenä teemana oli arvata, mitkä kuvissa olevista tuotteista olivat puupohjaisia ja mitkä uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja.

Salolaiset nuoret arvuuttelivat puupohjaisia tuotteita Kahoot-visassa.

”Oli yllättävää, että moni oppilaista ei esimerkiksi tiennyt purukumin olevan puupohjainen tuote. Myös sitä pohdittiin, miten puusta voidaan tehdä läpinäkyvän muovin näköistä pakkausmateriaalia”, kertoo It´s about taimi -oppitunnin lähettiläs ja metsätieteiden opiskelija Mikaela Honkala.

It´s about taimi vieraili lähes 30:lla eri paikkakunnalla ympäri Suomea, kuten Espoossa, Hämeenlinnassa, Torniossa, Rovaniemellä ja Joensuussa. Oppitunteja pidettiin syys-marraskuun aikana yli 90.

4H-järjestö tavoittaa vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria metsäisten aiheiden parissa

Metsä on yksi 4H-järjestön painopisteistä. Taimiteko, koululaisten metsäpäivät, metsäaiheiset kerhot ja muu metsäinen toiminta ovat tärkeä osa 4H-järjestön paikallista ja valtakunnallista nuorisotyötä. It´s about taimi -kampanja on tuonut esille metsäalaa positiivisessa valossa, korostanut sen yhteiskunnallista merkitystä sekä vahvistanut nuorten metsäsuhdetta.

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilän mukaan on tärkeää tuoda nuorille tietoa metsien monipuolisesta roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä.

“Nuoret kantavat huolta ilmastosta ja tulevaisuudesta. On tärkeää avata nuorille, miten uusiutuva puu ihmisten tarpeiden raaka-aineena ja toisaalta metsien hyvä hoito sekä puumäärän lisääntyminen Suomessa ovat ratkaisu aikamme isoihin kysymyksiin täällä Euroopan metsäisimmässä maassa.”

Oppituntien lisäksi kampanjassa on tuotu ilmastotietoutta kaikkien saataville. Koulukiertuetta varten on luotu sivut, jossa kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi tutustua It´s about taimi -teemoihin www.itsabouttaimi.fi.

It´s about taimi -koulukiertueesta vastaa Suomen 4H-liitto. Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten säätiö ja yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.