Metsäharjoitteluni Suomen 4H-liitossa 2019

Kandidaatin tutkielmani lähestyy loppuaan Helsingin yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa, mutta yksi osa uupuu vielä, työharjoittelujakso.

Sähköpostiini kolahti alkukeväästä 2019 meili, jossa kerrottiin harjoittelupaikasta Suomen 4H-liitolle. Kiinnostuin paikasta, sillä kuvauksessa oli paljon mielenkiintoisia omaan alaani liittyviä tehtäviä. 4H nuorisojärjestönä on aina ollut kiinnostava, vaikka en vielä tuolloin siitä paljoakaan tiennyt. Huhtikuussa tuli tieto, että paikka oli minun ja työt alkoivatkin jo toukokuun alussa täällä Alppilassa.

Nuoret ilmastotöissä oli kirjattu minun yhdeksi työtehtäväkseni, joka alkoikin heti toukokuussa tapaamisella MTK:n kanssa. Nuoret ilmastotöissä on Suomen 4H-liiton uusi hanke, joka on kevään aikana muotoutunut pitkäaikaisemmaksikin osaksi järjestön toimintaa nimellä Taimiteko. Siinä nuoret istuttavat kuusentaimia sellaisille maa-aloille, joissa ei luonnollista metsitystä tapahdu. Samalla luodaan uutta metsäekosysteemiä sekä kompensoidaan hiilidioksidipäästöjä.

Ensimmäiset viikot menivät opetellessa talon tavoille, tutustuen uusiin työkavereihin sekä paneutuen yksityiskohtaisesti hankkeeseeni. Tunsin heti ensimmäisistä viikoista lähtien tulleeni oikeaan paikkaan. En ole aikaisemmin ollut töissä järjestössä, joten organisaation toimintamallin ymmärtämiseen meni hetki.

Lähdin työstämään Nuoret ilmastotöissä-hanketta heti eteenpäin, sillä työtä oli jonkin verran ja kevään istutustapahtuma läheni kovaa vauhtia. Saatuamme sopimusasiat hoidettua kaikkien sidosryhmien edustajien kanssa, oli aika alkaa suunnittelemaan kesäkuun 18. päivän istutustapahtumaan Nousiaisiin. Olimme saaneet tiedon potentiaalisesta maanomistajasta Metsänhoitoyhdistys Lounametsältä. Saimme luvan järjestää heidän maillensa ensimmäisen tapahtuman. Nousiaisten alueella toimiva 4H yhdistys, Mynämäki – Nousiainen, oli myös heti mukana, jonka kanssa aloitettiin tapahtuman suunnittelu, sekä nuorten kontaktointi.

Toinen iso osa harjoitteluani on ollut Taimiteon nettisivujen suunnittelu, sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa hiilidioksidikompensointilaskurin luominen. Nettisivuja olen suunnitellut mainostoimisto Markerin sekä meidän muun tiimin kanssa. Olen oppinut, että hyvä suunnittelu ja yhteistyö alan ammattilasten kanssa on iso osa onnistuneen projektin reseptiä.

Nuorten vuoksi työskentely oli iso syy, miksi halusin nuorisojärjestöön tekemään harjoitteluni. Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme ja yksi osa sitä on ilmastonmuutoksen hidastaminen ja metsäsuhteesta heille opettaminen. Hankkeen avulla tunnen tehneeni jotakin pientä heidän eteensä. Olen saanut harjoittelusta itselleni hienoa työkokemusta ja se on opettanut todella paljon mm.  projektikoordinoinnista. Virallisten sopimusten laatiminen ja yhteistyökumppanien kanssa neuvottelu on ollut mielenkiintoista. Pääsin myös heinäkuussa tutustumaan metsäpedagogian saloihin ja menetelmiiin, kun Euroopan Metsäpedagogia konferenssi järjestettiin Latviassa. 4H piti omaa työpajaansa myös tapahtumassa.

Voisin sanoa tämän olleeni elämäni kesä! Kiitos kaikille työkavereille, yhteistyökumppaneille ja muille, joiden kanssa sain tehdä töitä kesällä. Sain myös ilokseni tietää, että saan jatkaa töitä osa-aikaisesti Taimiteon, sekä muiden metsäisien aiheiden ympärillä!

-Roosa Hautala