Suomen 4H-liiton muutosneuvottelut päättyivät – uusi organisaatio astui voimaan 1.6.2024

Suomen 4H-liitto käynnisti yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut taloudellisin ja toiminnallisin perustein 8.1.2024 ja ne päättyivät 8.4.2024. Neuvotteluiden piirissä oli koko liiton vakituinen henkilöstö ja johto. Neuvottelut eivät johtaneet irtisanomisiin, mutta organisaatiota sekä toimintoja järjesteltiin uudelleen.

Suomen 4H-liitto on valtakunnallisen, suomenkielisen 4H-nuorisotoiminnan keskusjärjestö. Muutosneuvotteluilla tavoiteltiin talouden tasapainottamista sekä organisaation ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. 4H-järjestön valtionavun leikkaus ja kasvavat kulut haastavat liiton toimintaedellytyksiä.

Muutosneuvottelut johtivat kahden henkilötyövuoden vähentämiseen, mikä hoidetaan eläköitymisten kautta vuosina 2024 ja 2025.​ Liiton tiimejä, työtehtäviä sekä toimenkuvia järjesteltiin uudelleen​.

Liiton palvelut on organisoitu jatkossa valtakunnallisesti

Uudessa organisaatiossa on neljä tiimiä, joiden palvelut ovat valtakunnallisia​ – tällä pyritään tukitoimintojen keskittämiseen ja tasalaatuisuuteen. Tiimit ovat Hallinto, HR ja talous, Nuoriso- ja järjestötyö, Jäsenyys ja varainhankinta ja Viestintä. Uusi organisaatio astui voimaan 1.6.2024.

Toimitusjohtaja Tomi Alakoski toimii tiimivastaavien eli johtoryhmän esihenkilönä. ​Tiimivastaavat toimivat esihenkilöinä omien tiimiensä työntekijöille.

Hallinto-, HR- ja taloustiimissä on 16 henkilöä, tiimiä johtaa hallinto, HR- ja talousjohtaja Tuija Löfgrén. Nuoriso- ja järjestötyön tiimissä on 9 henkilöä, tiimiä johtaa järjestöjohtaja Marjaana Liukko. Jäsenyys- ja varainhankintatiimissä on 4 henkilöä, tiimiä johtaa varainhankintapäällikkö Carita Åkerblom. Viestintätiimissä on 4 henkilöä, tiimiä johtaa viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri. Tiimien henkilölukuun on laskettu myös tiiminvetäjät.

Vakituisen henkilöstön lisäksi nuoriso- ja järjestötyön tiimissä toimii määräaikainen hankehenkilöstö sekä eri tiimeissä on vuodenajasta riippuen harjoittelijoita.

Näet Suomen 4H-liiton uuden organisaation, tiimien palvelut sekä henkilöstön toimenkuvat Yhteystiedot-osiosta.

Lisätiedot:

Hallinto-, HR- ja talousjohtaja Tuija Löfgrén, tuija.lofgren@4h.fi, +358 50 537 9571
Toimitusjohtaja Tomi Alakoski, tomi.alakoski@4h.fi, +358 40 501 5307