Taimikauppa tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden hillitä ilmastonmuutosta ja työllistää nuoria

Kaikki voivat nyt tehdä Taimitekoja, eli lahjoittaa puuntaimia ja siten tukea nuorten työllistymistä sekä hyvittää omaa hiilijalanjälkeään. Se onnistuu 4H:n Taimikaupassa, joka toimii verkossa.

Taimiteko on mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jokaisella Taimiteolla on väliä: Mitä enemmän Taimikauppa käy, sitä enemmän pystymme metsittämään Suomea. Tähän saakka Taimitekoja ovat tehneet ainoastaan erilaiset yritykset ja organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt pääsevät mukaan: https://www.taimiteko.fi/taimiteko-yksityishenkiloille/

Yksi taimi maksaa 2,5 euroa. Mukaan voi lähteä jo kymmenellä eurolla eli lahjoittamalla neljä taimea. Maksimilahjoitussumma on 1000 euroa. Kaikki yleisimmät maksutavat käyvät Taimikaupassa, kuten verkkopankit, kortti- ja mobiilimaksut. Taimesta maksettava summa kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H-koordinointiin tarvitaan.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Yleensä taimia istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa. Taimiteossa kuitenkin istutetaan uutta metsää ja luodaan uusia hiilinieluja alueille, jotka eivät ole enää maa- ja metsätalouskäytössä tai turvetuotannossa.

Tavoitteena 20 miljoonaa uutta puuta Suomeen

Taimikaupan avaaminen on osa Taimiteon toista vaihetta, jossa yksityishenkilöt kutsutaan mukaan osallistumaan tavoitteen toteuttamiseen. Tähän mennessä Taimitekoa on jo asettunut tukemaan kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita: https://www.taimiteko.fi/kumppanuudet/

Yhteistyökumppanien avulla toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja nuoret ovat päässeet istuttamaan taimia eri puolilla Suomea nyt jo toista kesää putkeen. Tähän mennessä Taimiteon kautta on istutettu jo lähes 200 000 kuusen- ja männyntaimea, mikä tarkoittaa noin yli 90 hehtaaria uutta metsää ja hiilinielua. Samalla on työllistetty lähes 200 nuorta istutustöihin. Istutetut Taimiteko-metsät näet täältä: https://www.taimiteko.fi/taimiteko-metsat/

Taimikaupan kautta tehtäviä lahjoituksia kuitenkin tarvitaan, jotta hiilinielujen määrää ja nuorten työmahdollisuuksia pystytään yhä kasvattamaan ja järjestämään tulevinakin vuosina. 4H:n tavoitteena on istuttaa yhteensä 20 miljoonaa uutta puuta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 10 000 hehtaaria uutta metsää.

Taimien lahjoittaminen työllistää nuoria, kasvattaa uutta metsää ja hillitsee ilmastonmuutosta. 4H kutsuu kaikki mukaan tekemään Taimitekoja!

Lisätietoja:

Tarja Anttonen
kumppanuuspäällikkö, Suomen 4H-liitto
tarja.anttonen@4h.fi
+358 44 783 0305

Mari Pöyhtäri
viestintäpäällikkö, Suomen 4H-liitto
mari.poyhtari@4h.fi
+358 44 783 0307