Yli 600 nuorta sai ansiotuloja 4H:n Satosankarit-toiminnasta vuonna 2021 – marjanostotavoite täyttyi kaksi viikkoa etuajassa

Lauri Impola oli ensimmäisenä paikalla kahden puolukkaämpärillisen kanssa Pyhäjoen 4H-yhdistyksen Satosankarit-marja-asemalla.

Satosankarit-marja-asemat ostavat ja välittävät metsämarjoja ja työllistävät nuoria. 4H-järjestö pyöritti tänä kesänä Satosankarit-toimintaa toista vuotta. Kahden toimintavuoden aikana marja-asemien kautta on kulkenut reilusti yli puoli miljoonaa kiloa metsämarjoja. Lisäksi kahdessa vuodessa yli 1 100 nuorta on saanut ansiotuloja.

4H-yhdistykset palkkasivat 16–28-vuotiaita nuoria hoitamaan marja-asemien tehtäviä. Työsuhteeseen nuoria palkattiin vuonna 2021 yhteensä 103 nuorta. Lisäksi nuoria työllistyi marjanpoimintaan. Yhteensä 527 nuorta myi puolukkaa Satosankarit marja-asemille. Satosankarit-toiminnan avulla ansiotuloja tänä vuonna sai yhteensä 630 nuorta.

Yksi työllistyneistä nuorista oli 15-vuotias Turo Saukko.

”Parasta työssä oli nähdä iloisia ihmisiä, koska siitä tulee itsekin hyvälle mielelle. Marjanosto sujui hyvin ja asiakkaita oli todella paljon. Opin muun muassa palvelemaan asiakkaita paremmin”, Kalajoen 4H-yhdistyksen Satosankarit-marja-asemalle tänä kesänä työllistynytSaukko sanoo.

Kalajoen 4H-yhdistyksen Satosankarit marja-asemalla oli positiivinen ongelma: puolukkaa tuli niin paljon, että marjalaatikot meinasivat loppua kesken.

Saukon lisäksi Kalajoen Satosankarit-asemalle työllistyi kaksi muuta nuorta. Työssä oli positiivinen ongelma: Saukon mukaan haastavinta työssä oli saada marjat mahtumaan laatikoihin, koska marjoja tuotiin asemalle joinakin päivinä niin paljon.

Tänä vuonna Satosankarit-marja-asemilla ostettiin puolukkaa ja pihlajanmarjaa. Mustikkaa ei ostettu kuivuuden aiheuttaman huonon satokauden vuoksi. 4H välitti ostamansa marjat suomussalmelaiselle perheyritykselle Kiantama Oy:lle. Metsämarjoja oli tarkoitus ostaa syyskuun loppuun asti, mutta marja-asemat suljettiin kaksi viikkoa ennakoitua aiemmin, koska puolukkasato oli niin runsas.

Satosankareilla haluttiin saada nuoret metsään

4H:n Satosankarit-toiminta sai alkunsa keväällä 2020 maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksesta, jolla pyrittiin turvaamaan Suomen huoltovarmuus sekä raaka-aineiden saanti marjateollisuuden käyttöön. Toiminnalla haluttiin rohkaista erityisesti suomalaisia nuoria metsämarjojen poimintaan, koska koronan takia tuhansia ulkomaalaisia poimijoita jää saapumatta Suomeen.

Elo–syyskuun 2021 aikana Satosankarit-toimintaan osallistui yhteensä 39 4H-yhdistystä ja marja-asemia oli yhteensä 42. Marja-asemia oli Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Veera Impola (vasemmalla, marja-aseman vastuuhoitaja), Ella Ikola, Netta Simonen ja Niina Nauha vastasivat Pyhäjoen Satosankarit-aseman pyörittämisestä.

Nuorten työllistämisen ohella 4H-yhdistykset järjestivät puolukkakauden aikana yhteensä 78 marjaretkeä, joihin osallistui 1 266 henkilöä. Erityisesti nuoria kannustettiin metsämarjojen poimintaan poimintabonuksilla, paikallisilla keruuringeillä, marjaretkillä sekä viestintäkampanjalla.​

Satosankarit jää pysyväksi toimintamalliksi

Kuluneet kaksi koronavuotta innostivat suomalaisia – niin nuoria kuin aikuisia – metsään, ja näin ollen kattavalle metsämarjojen ostoverkostolle on ollut kysyntää. Moni on halunnut myydä keräämänsä marjat nimenomaan 4H:n Satosankarit-asemille, koska näin raha jää omaan kuntaan ja samalla tuetaan paikallisten nuorten työllistymistä. Myös ennakoitua paremmat toimintaluvut kannustavat 4H:ta jatkamaan Satosankareita tulevaisuudessakin.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana yli 1 100 nuorta on saanut ansiotuloja Satosankarit-marja-asemien kautta. Samalla suomalaisia on innostettu metsään poimimaan marjat talteen niin omaan kuin marjateollisuuden käyttöön. Marja-asemat ovat ostaneet ja välittäneet reilusti yli puoli miljoonaa kiloa puolukkaa, mustikkaa ja pihlajanmarjaa jatkojalostettavaksi. Satosankarit-marjaretkiä on järjestetty yhteensä 206 kuluneena kahtena vuotena ja ne innostivat lähes 3 000 ihmistä metsään.

”MMM:n erityisavustuksella edistettiin nimenomaan uusien paikkakuntien mukaan lähtemistä metsämarjojen välittämiseen. Hyvä puolukkasato molempina vuosina houkuttikin Satosankareihin toistakymmentä uutta 4H-yhdistystä”, toteaa palvelujohtaja Päivi Kiviranta Suomen 4H-liitosta.

Tähän vuoteen päättyvän MMM:n hankkeen jälkeen toimintaan jäävät marjan ostamisen lisäksi sekä Satosankarit-marjaretket että lapsille järjestettävät Satosankarit-kerhot, joissa on itse kerätyistä marjoista jatkojalostettu leivonnaisia.

Suomen 4H-liitto sai vuosille 2020–2021 eduskunnan lisämäärärahan, joka kohdennettiin seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: marjojen keruutoimintaan suunnattu viestintäkampanja nuorille, luonnonmarjojen keruu- ja välitystoiminnan organisointi sekä nuorten työllistäminen.