4H:n Satosankarit-marjanvälitys työllisti lähes 500 nuorta vuonna 2020

4H-järjestön Satosankarit on metsämarjojen ostoon ja välitykseen sekä nuorten työllistämiseen liittyvää toimintaa, joka käynnistyi 49 marja-asemalla kesällä 2020. Eri puolella Suomea 4H-yhdistysten ylläpitämillä marja-asemilla ostettiin ja välitettiin kotimaista mustikkaa ja puolukkaa. Paikallisesti perustettiin keruurinkejä, joissa nuoria ja muitakin ensikertalaisia opastettiin ja innostettiin ansiotulojen hankkimisessa metsämarjoja poimimalla.

Suomen 4H-liitto lähti lisäämään marja-asemien verkostoa ja edistämään poikkeustilanteen aikana marjateollisuuden raaka-aineen saantia kotimaisin voimin. 4H-järjestöllä on vuosien kokemus puolukan vastaanotosta. Mustikan keruu ja välitys oli uusi avaus. 4H-yhdistykset valmennettiin toteuttamaan 4H-liiton hallinnoimaa toimintamallia valtakunnallisen konseptin mukaisesti tavoitteena laadukas Satosankarit-toiminta kaikkialla Suomessa.

Poikkeusvuosi 2020 on osoittanut varautumisen ja huoltovarmuuden tärkeyden. Vaikka ruoantuotantomme omavaraisuusaste moneen muuhun maahan verrattuna on hyvällä tasolla, on luonnonmarjojemme teollinen talteenotto ollut paljolti ulkomaisten poimijoiden varassa.

“Suomalaiset nuoret ja heidän perheensä antoivat nyt oman tärkeän panoksensa työhön, jossa tarvittiin erityisesti tänä vuonna lisäkäsiä. Samalla nuoret saivat tärkeää työkokemusta ja ymmärrystä luonnonvara-alan tehtävistä”, Suomen 4H-liiton palvelujohtaja Päivi Kiviranta kertoo.

Mustikan osto ja välitys oli 4H-järjestössä uusi avaus

4H-liitto edisti paikallisten 4H-yhdistysten kautta uusien maakuntien ja paikkakuntien mukaan lähtemistä heinäkuussa mustikan ostoon sekä jatkamaan sen jälkeen myös elo-syyskuun vaihteessa käynnistynyttä puolukan ostoa.

Eri puolella Suomea sijaitsevat paikalliset 4H-yhdistykset pyörittivät Satosankarit-marja-asemia. Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa mustikkaa osti 24 yhdistystä ja marja-asemia oli yhteensä 25. Mustikan ostotulos jäi vielä vaatimattomaksi, mutta pilotointi antoi tärkeää kokemusta ja mustikan oston oletetaan laajentuvan tästä vuonna 2021. Puolukkaa osti puolestaan 45 yhdistystä ja marja-asemia oli yhteensä 49. Puolukan hyvä sato mahdollisti erinomaisen ostotuloksen.

Mustikkaa ostettiin heinä-elokuussa ja puolukkaa elo-syyskuussa. Marja-asemia oli Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä sekä Pohjois-Karjalassa.

Metsämarjojen osto ja keruu tarjosi kesätyötä sadoille nuorille

4H-järjestön yhteinen tavoite oli nimenomaan nuorten työllistäminen marja-asemille ja marjankeruuseen. Paikalliset 4H-yhdistykset toimivat marja-asemilla työskentelevien nuorten työnantajina. Yhdistykset palkkasivat työsuhteeseen yhteensä 84 iältään 16–29-vuotiasta nuorta. Heillä oli työtehtäviä marja-asemilla ja nuoret järjestivät myös marjaretkiä.

Työsuhteiden lisäksi tavoitteena oli innostaa nuoria hankkimaan ansiotuloja marjankeruulla. Erityisesti nuorille käytettiin lisäkannustimina kilpailuja, paikallisia tempauksia ja organisoituja keruutapahtumia esimerkiksi koululuokkien ja muiden ryhmien kanssa.

Keruurinkien perustaminen oli erityisen tärkeää, koska luonnonmarjojen keruu ansiotulona ei ole välttämättä kovin tuttua suomalaisille nuorille ja heidän perheilleen. Satosankarit-marja-asemille keräsi ja toi myyntiin mustikkaa tai puolukkaa 407 nuorta, iältään 13–29-vuotiaita. Yhteensä Satosankarit-toiminnassa työllistyi tai sai ansiotuloja 491 nuorta.

Suomen 4H-liitolle palkattiin biologian opiskelija kesäharjoitteluun heinä-syyskuun ajaksi. Hänen työtehtävinään olivat yhteydenpito 4H-yhdistyksiin (erityisesti ensimmäistä kertaa luonnonmarjoja ostavat yhdistykset), ostokilojen varmistaminen ostopäivinä, sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä sekä paikallisten keruukampanjoiden suunnittelu ja toteutus.

“Mikä ilahduttavinta, nuorten rooli Satosankarit-toiminnassa sai kiitosta myös yhteistyökumppanien suunnalta. Yhteen 4H-yhdistykseen tuli vinkki Satosankari-toimintaan osallistumisesta ja sitä kautta nuorten työllistämisestä kunnanjohtajalta, joka oli ihastunut Satosankarit-brändiin lehtijuttujen ansiosta. Tästä ehdotuksesta jo seuraavana päivänä tämä 4H-yhdistys tiedotti toiminnan aloittamisesta paikkakunnalla”, Suomen 4H-liiton aluejohtaja Heli Hietala vinkkaa.

Marjaretket innostivat kaikenikäisiä metsään

Huoltovarmuuden lisäämiseksi suomalaisten saaminen metsään keräämään marjoja toteutettiin Satosankarit-toimintamallissa niin, että marja-asemille työllistetyt nuoret perustivat paikkakunnille keruurinkejä ja järjestivät paikallisia tempauksia ja kilpailuja. Paikallisilla marjaretkillä lähimetsiin annettiin perehdytystä uusille metsämarjojen kerääjille.

Yhdistykset järjestivät mustikkakauden aikana 47 marjaretkeä, joihin osallistui 537 henkilöä. Puolukkakauden aikana järjestettiin puolestaan 81 marjaretkeä, joihin osallistui 1060 henkilöä. Yhteensä Satosankarit-marjaretkiä järjestettiin 128 ja niihin osallistui yhteensä 1597 henkilöä.

Suurin osa retkistä oli kaikille avoimia, mutta myös 4H-kerholaisille sekä kouluryhmille pidettiin omia retkiä. Retkillä kerätyt marjat jäivät pääsääntöisesti retkeläisten omaan käyttöön, eikä niitä usein myyty marja-asemalle.

Suomen 4H-liitto sai vuosille 2020–2021 eduskunnan lisämäärärahan, joka kohdennettiin seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: marjojen keruutoimintaan suunnattu viestintäkampanja nuorille, luonnonmarjojen keruu- ja välitystoiminnan organisointi sekä nuorten työllistäminen. Satosankarit-toiminta jatkuu kesällä 2021.

Lisätietoja valtakunnallisesta Satosankarit-toiminnasta:

Päivi Kiviranta
palvelujohtaja, Suomen 4H-liitto
paivi.kiviranta@4h.fi
p. 044 783 0320

Heli Hietala
aluejohtaja, Suomen 4H-liitto
heli.hietala@4h.fi
p. 044 556 9138

Tuija Saarimäki
aluejohtaja, Suomen 4H-liitto
tuija.saarimaki@4h.fi
p. 040 071 8963