4H-järjestön vuosi 2021 lukuina

Valtakunnallisesti toimivana nuoriso- ja kansalaisjärjestönä 4H koostaa toimintatilastoja vuosittain ympäri Suomea tapahtuvasta toiminnastaan. Toimintatilastot kartoittavat muun muassa kerhotoiminnan, koulutusten, nuorten työllistämisen, yrittäjyyden ja 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten määriä.

4H-harrastuksessa oli mukana 43 000 jäsentä vuonna 2021. Näistä nuorisojäseniä eli 6–28-vuotiaita oli 36 600. Kokonaisuudessaan 4H-toimintaan osallistui 150 000 lasta ja nuorta vuoden 2021 aikana – nousua vuoteen 2020 verrattuna on yli 30 000.

6–12-vuotiaille 4H-harrastus tarkoittaa yleensä kerho- ja tapahtumatoimintaa, kuten esimerkiksi Safkasankarit- ja kepparikerhoja tai kouluyhteistyönä järjestettäviä metsäpäiviä. 13–28-vuotialle 4H-harrastus tarkoittaa muun muassa työllistymistä 4H:n kautta, talous- ja työelämätaitojen opettelemista, oman 4H-yrityksen perustamista tuetusti tai kansainvälistä toimintaa.

4H-yhdistyksiä vuonna 2021 oli toiminnassa 194. 4H-yhdistykset toteuttavat paikallisesti käytännön 4H-nuorisotyötä. Yhdistysten koko vaihtelee, osa toimii vain yhden kunnan alueella ja jotkut useamman kunnan alueella. Jokaisen yhdistyksen toiminnasta vastaa pääasiallisesti palkattu toiminnanjohtaja. Yhdistyksissä voi olla myös muita palkattuja työntekijöitä, kuten toiminnanohjaajia ja hanketyöntekijöitä.

Vuonna 2021 kerhoihin osallistui 45 000 lasta. 4H-kerhoja toimi eri puolella Suomea yli 3 400. Kerhoja oli yli 400 enemmän kuin edellisvuonna. Erityisesti Safkasankarit-, Kädentaitajat- ja Metsäsalapoliisit-teemakerhojen määrä kasvoi. Kerhoihin osallistuu 6–12-vuotiaita lapsia. Lasten kasvun tukena toimivat nuoret, Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen käyneet kerhonohjaajat, joista suuri osa on alle 18-vuotiaita.

4H-akatemian koulutuksiin ja harrastekursseille osallistui 40 000 nuorta vuonna 2021. 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö erityisesti 13–28-vuotiaille.​ Nuori oppii työelämätaitoja 4H:n koulutuksissa, ohjaus- ja työtehtävissä, 4H-yrittäjänä tai erilaisissa projekteissa. Tunnustuksena osaamisesta nuori saa opintopisteitä, osaamismerkkejä ja todistuksia.

4H:n kautta työllistyi 6 100 nuorta vuonna 2021, joista jokainen on saanut palkkaa vähintään 100 euroa. Vuonna 2020 vastaava luku oli 5 100 eli nousua on tuhannen nuoren verran.   Huomattavaa on, että nimenomaan alle 18-vuotiaita nuoria on työllistynyt merkittävästi edellisvuotta enemmän. 4H:n kautta työllistyi vuonna 2021 yli 4 700 13–17-vuotiasta nuorta. Ennen työllistymistään nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä Ajokortti työelämään -koulutuksissa.

4H:n kautta maksettiin nuorille palkkoja yli 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Nousua vuodesta 2020 on puoli miljoonaa euroa. Paikalliset 4H-yhdistykset hoitavat työnantajavelvoitteet ja vastaavat siitä, että nuorten työllistäminen toteutuu vastuullisesti.

Vuonna 2021 toimi lähes 2 000 4H-yrittäjää. Vuonna 2020 vastaava luku oli 1 600. Täysin uusia 4H-yrityksiä perustettiin ennätysmäärä, lähes 1 400. Nuorten perustamien 4H-yritysten liikevaihto oli yli 2,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdossa on nousua yli 800 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. 4H-yrityskoulutuksen käytyään nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen jo 13-vuotiaana ja siihen saa tukea ja neuvontaa oman 4H-yhdistyksen kautta.