4H:n vuosi 2020 – koronasta huolimatta 5000 työllistettyä nuorta ja ennätysmäärä 4H-yrittäjiä

Valtakunnallisesti toimivana nuoriso- ja kansalaisjärjestönä 4H koostaa tilastoja vuosittain ympäri Suomea tapahtuvasta toiminnastaan. Toimintatilastot kartoittavat muun muassa kerhotoiminnan, nuorten työllistämisen, yrittäjyyden ja 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten määriä. Koronasta huolimatta 4H:n toimintaluvuissa näkyi kasvua muun muassa 4H-yrittäjien määrässä ja yritysten liikevaihdossa sekä lasten kerhotoiminnan määrässä. 4H onnistui lisäksi työllistämään poikkeusvuonna yli 5 000 nuorta, vaikka monissa kunnissa ja yrityksissä peruttiin kesätyöpaikkoja.

4H on valtakunnallisesti toimiva, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä, joista liitossa noin 40.

4H-toimintaan osallistui maanlaajuisesti vuonna 2020 lähes 120 000 lasta ja nuorta, mikä tarkoittaa, että 4H tavoittaa toiminnallaan noin 10 % kaikista alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista Suomessa. Suosituimpia toimintamuotojamme ovat kerhot, leirit, kouluyhteistyö, harrastekurssit ja työelämäkoulutukset sekä nuorten työllistäminen ja yrittäjyys.

4H-yhdistykset ovat lasten ja nuorten tukena paikallisesti – kerhojen määrässä kasvua

Paikallista nuorisotyötä toteutti 202 4H-yhdistystä. Yhdistyksen toiminnasta vastaa tavallisesti palkattu toiminnanjohtaja. Usein yhdistyksessä on myös muita työntekijöitä, kuten kerhonohjaajia, projektityöntekijöitä ja toiminnanohjaajia. Heidän lisäkseen vapaaehtoiset ovat paikallisyhdistysten tärkeä voimavara.

4H-yhdistyksen tärkein tehtävä on toteuttaa paikallisesti 4H:n neljää avaintuotetta: kerhotoimintaa, nuorten koulutuksia, nuorten työllistämistä ja 4H-yritystoimintaa.

Jäseniä 4H-järjestössä oli viime vuonna 44 000. Näistä 36 826 oli nuorisojäseniä. 6–12-vuotiaille 4H-harrastus on kerho- ja tapahtumatoimintaa, kuten esimerkiksi Safkasankarit-, Metsäsalapoliisit- tai Kädentaitajat -teemakerhoja. 13–28-vuotialle 4H-harrastus on muun muassa talous- ja työelämätaitojen opettelemista, työllistymistä 4H:n kautta, oman 4H-yrityksen perustamista sekä kansainvälistä toimintaa.

Vuonna 2020 eri puolilla Suomea toimi lähes 2 900 kerhoa – nousua edellisvuoteen oli noin 200 kerhoa. Kerhoissa lasten kasvun tukena toimivat nuoret kerhonohjaajat, joista valtaosa on myös alle 18-vuotiaita.

Koronavuonna ennätysmäärä uusia nuoria 4H-yrittäjiä

Vuosi 2020 oli 4H:ssa varsinainen yrittäjyyden vuosi. Järjestössämme toimi yli 1 600 4H-yrittäjää, ja uusia 4H-yrityksiä perustettiin huikeat 850, mikä on yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia, minkä takia EK:n selvityksen mukaan nuorten kesätyöpaikoista katosi lähes puolet. Monet nuoret työllistivätkin itse itsensä 4H-yrittäjinä.

4H-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli lähes 2 miljoonaa euroa, mikä on noin 300 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen jo 13-vuotiaana ja hän saa siihen tukea omasta paikallisyhdistyksestään.

Vaikka kunnissa ja yrityksissä peruttiin nuorten kesätyöpaikkoja tuhansittain kesällä 2020, 4H:n kautta työllistyi silti yli 5 000 nuorta. Heistä alle 18-vuotiaita oli 3 782. 4H-yhdistykset ovat vastuullisia työnantajia, jotka tukevat nuoria heidän työuransa alussa. Nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä yli 13-vuotiaille tarkoitetuissa Ajokortti työelämään -koulutuksissa, joita organisoivat paikallisyhdistykset. Koulutuksen on käynyt jo lähes 50 000 nuorta eri puolilla Suomea.

Paikalliset 4H-yhdistykset maksoivat nuorille palkkoja vuonna 2020 yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen tai yhdistyksen kautta esimerkiksi kunnalle, yrityksiin tai yksityishenkilölle. Tavoitteemme on luoda mahdollisimman monelle nuorelle tilaisuus ensimmäisiin, onnistuneisiin työkokemuksiin.