1 600 nuorta oppi metsien roolista ilmastonmuutoksessa It´s about taimi -koulukiertueella

4H:n metsä- ja ilmastoaiheinen koulukiertue It´s about taimi kiersi jo kolmatta vuotta syksyllä 2023. Oppitunteja järjestettiin etäyhteydellä yläkouluissa ympäri maata. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista oppitunneille osallistuneista oppilaista kertoi oppineensa uutta siitä, miten puut ja metsät toimivat hiilinieluina.

Jyväskyläläisiä oppilaita seuraamassa It´s about taimi -etäoppituntia syksyllä 2023.

Lähes 1 600 oppilasta osallistui 4H:n It´s about taimi oppitunneille syksyn 2023 aikana. Oppitunti koostuu ennakkopelistä, 45 minuutin etänä pidettävästä oppitunnista sekä jälkitehtävistä.

Kiertueen aikana toteutetun kyselyn mukaan 58 % oppilaista kertoi oppineensa uutta siitä, miten puut ja metsät toimivat hiilinieluina. 52 % kertoi oppineensa uutta puupohjaisista tuotteista ja miten uusiutumattomia tuotteita voi korvata puupohjaisilla tuotteilla. 43 % oppilaista kertoi oppineensa uusia vinkkejä siihen, miten itse voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Rovaniemen Ounasrinteen peruskoulun opettaja Virpi Maunuvaara osallistui luokkansa kanssa It´s about taimi -oppitunnille jo toista vuotta.

”It’s about taimi on hyvin rakennettu kokonaisuus, jossa metsien suhdetta ilmastonmuutokseen on tuotu esiin nuoria kiinnostavalla tavalla monipuolisesti ja innostavasti.”

Teamsin välityksellä järjestetty oppitunti on suunniteltu vuorovaikutteiseksi ja oppilaita osallistetaan muun muassa Kahoot-visalla. Oppitunnilla katsotaan nopeatempoisia videoita, joilla orientoidutaan aiheeseen. Koulutettu lähettiläs ohjaa oppilaat kohti tavoitteita, jotka pohjautuvat peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin.

”4H:n lähettiläät olivat osaavia ja suhtautuivat oppilaisiin kivasti. Tunnin aikana oppivat uutta niin oppilaat kuin opekin!”, Maunuvaara kiteyttää.

Etäoppitunteja Helsingistä Kilpisjärvelle

Etänä pidettävä oppitunti mahdollistaa tunnin järjestämisen missä päin tahansa Suomea. Syksyllä 2023 oppitunteja pidettiin 35 paikkakunnalla, joista pohjoisin oli Kilpisjärvellä. Oppitunteja pidettiin myös mm. Espoossa, Jyväskylässä, Helsingissä, Rovaniemellä, Tampereella ja Mikkelissä. Oppitunteja järjestettiin kaiken kaikkiaan 83:lle eri luokalle syksyn aikana.

Metsä on yksi 4H-järjestön painopisteistä. 4H tavoittaa vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria metsäisten aiheiden parissa. It´s about taimi on yksi osa 4H-järjestön tekemää paikallista ja valtakunnallista nuorisotyötä metsäkasvatuksen osalta. Koulukiertuetta on toteutettu vuodesta 2021 ja oppitunneille on osallistunut tähän mennessä lähes 4 600 nuorta.

Lisätietoa It´s about taimi -koulukiertueesta Taimiteon sivuilla.

It´s about taimi -koulukiertueesta vastaa Suomen 4H-liitto. Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.