4H-järjestön vuoden 2019 keskeisimmät toimintatilastot

Valtakunnallisesti toimivana nuoriso- ja kansalaisjärjestönä 4H koostaa toimintatilastoja vuosittain ympäri Suomea tapahtuvasta toiminnastaan. Toimintatilastot kartoittavat muun muassa kerhotoiminnan, nuorten työllistämisen ja 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten määriä.

4H-harrastuksessa oli vuonna 2019 mukana 46 000 jäsentä. Näistä 38 760 oli nuorisojäseniä. 6-12-vuotiaille 4H-harrastus tarkoittaa kerho- ja tapahtumatoimintaa, kuten esimerkiksi Safkasankarit- tai kepparikerhoja. 13-28-vuotialle 4H-harrastus tarkoittaa mm. työllistymistä 4H:n kautta, talous- ja työelämätaitojen opettelemista tai oman 4H-yrityksen perustamista tuetusti ja kansainvälistä toimintaa.

Yhdistykset vastaavat paikallisesti nuorisotyöstä

Yhdistykset ovat 4H-järjestön suurin voimavara. Nuorisotyötä toteuttavia 4H-yhdistyksiä oli viime vuonna 205 ympäri Suomea. Jokaista yhdistystä vetää pääasiallisesti toiminnanjohtaja. Yhdistyksessä voi olla myös muita työntekijöitä, kuten hanketyöntekijöitä tai toiminnanohjaajia. 4H-yhdistysten tärkein tehtävä on organisoida paikallista 4H-nuorisotoimintaa esimerkiksi järjestämällä kerhotoimintaa sekä työllistämällä nuoria.

Paikallisissa 4H-yhdistyksissä järjestetään monipuolista kerhotoimintaa 6-12-vuotiaille lapsille. Kerhoissa opitaan hyödyllisiä arjen taitoja, harrastetaan ja vietetään aikaa ystävien kanssa. Vuonna 2019 järjestettyjen kerhojen määrä oli yhteensä 2 700. 4H-kerhot ovat kokoontuneet viime vuoden aikana yhteensä 44 106 kertaa. Lasten kerhokäyntejä oli yhteensä 385 399 kappaletta. Keskimääräisesti laskettuna siis jokaisessa kerhossa käy 8,73 lasta, joten yhteensä lapsia käy kerhoissa 22 579 viikoittain.

4H-kerho- ja tapahtumaohjaajien lukumäärä vuonna 2019 oli 3 600. Heistä alle 18-vuotiaita oli 2533, mikä tekee 70% – kerhotoiminta työllistää siis paljon alaikäisiä nuoria. 4H-kerhonohjaajan paikka saattaa usein olla nuorelle ensimmäinen työkokemus. 4H:n kerhotoimintaan osallistuvat 6-12-vuotiaat lapset, eli meillä 4H:ssa nuoret toimivat lasten kasvun tukena.

Yrittäjyys ja nuorten työllistäminen on 4H:n ydintoimintoja

Vuonna 2019 4H-yrittäjiä oli 1578, mikä on selkeä nousu viime vuoteen verrattuna. 4H-yrityksen voi perustaa jo 13-vuotiaana ja siihen saa tukea ja neuvontaa oman 4H-yhdistyksen kautta. Vuonna 2019 perustettujen 4H-yritysten lukumäärä oli puolestaan 1 412, sillä samassa yrityksessä voi olla useampi 4H-yrittäjä. Kaikkien 4H-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 1,72 miljoonaa euroa. 4H tarjoaa siis aidosti vaikuttavia työllistymismahdollisuuksia nuorille yrittämisen kautta.

4H:n kautta työllistyi 7 000 nuorta vuonna 2019. 4H-yhdistykset ovat vastuullisia työnantajia, jotka tukevat nuoria heidän työuransa alussa. 4H järjestää yli 13-vuotiaille nuorille esimerkiksi Ajokortti työelämään -kursseja, joissa nuoret voivat oppia työelämän pelisääntöjä ja vaikkapa asiakaspalvelutaitoja. Kurssin on käynyt jo yli 40 000 nuorta eri puolilla Suomea.

Nuorille maksetut palkat olivat viime vuonna huikeat 3,9 miljoonaa euroa. Nuorten palkat maksavat paikalliset 4H-yhdistykset ja nuoret ovat myös työllistyneet paikallisesti. Nuoret työllistyvät joko omaan 4H-yhdistykseen esimerkiksi kerhonohjaajiksi tai he voivat työllistyä johonkin paikalliseen yritykseen.