Eduskunta myönsi 4H:lle määrärahalisäystä 350 000 euroa

4H:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paula Werning (sd.) ja 4H:n puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi (kok.).

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen monipuolisen harrastuksen ja tukee lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H-järjestö koostuu Suomen 4H-liitosta ja yli 190 4H-yhdistyksestä sekä ruotsinkielisestä Finlands Svenska 4H:sta ja tämän noin 20 4H-yhdistyksestä. Eduskunta on myöntänyt 4H-järjestöille yhteisesti 350 000 euron lisäyksen määrärahaan.

”4H tarjoaa nuorille erittäin merkityksellistä toimintaa ja tämä on todella arvokasta, sillä lasten ja nuorten arki on ollut haastavaa viime aikoina. 4H-toimintaan voi osallistua jo 6-vuotiaana aina 28 ikävuoteen asti.  Yhtenä hyvänä esimerkkinä nuorten tekemästä työstä on Reilu Teko -toiminta, jossa kerättiin yhteistyössä viljelijöiden kanssa 728 000 kiloa maatalouden lannoite- ja siemensäkkejä,” järjestön varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa.

4H:n toiminnan ytimessä on varsinkin alle 18-vuotiaiden nuorten työllistäminen.

”Järjestö auttaa tukemaan nuoria työn saamisessa neljällä tavalla: 4H kouluttaa nuoria työelämään 4H-akatemiassa. Eri paikkakunnilla toimivat 4H-yhdistykset työllistävät nuoria ja lisäksi 4H tarjoaa työpaikkoja eri toimintojen, hankkeiden ja yritysyhteistöiden kautta sekä auttaa nuoria perustamaan oman 4H-yrityksen. On välttämätöntä, että 4H-toiminnalle myönnettiin lisärahoitusta, sillä ilman tätä toiminnan jatkuminen entisellään olisi ollut erittäin haasteellista, jopa mahdotonta”, järjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) täsmentää.

”Iso kiitos puheenjohtajistollemme ja muille luottamushenkilöillemme elintärkeästä vaikuttamistyöstä. Lisäksi haluan kiittää yhdistyksiämme ja toimihenkilöitämme tärkeästä ja sitoutuneesta työstä, jota he tekevät lasten ja nuorten eteen ympäri Suomea. 4H:ssa kannetaan aidosti huolta nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on alle 18-vuotiaiden nuorten työllistäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen. Ylipäätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamisen tukeminen kaikkialla Suomessa on tärkeää ja tällä määrärahalla turvataan erityisesti myös sitä”, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski korostaa.

Lisätietoja:

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski, tomi.alakoski@4h.fi, 040 501 5307