Kipinä 4H-yrittäjyyteen syttyy nuorten omista kiinnostuksenkohteista

Hyvää Yrittäjän päivää! 4H:lla vietetään teemaviikkoa, jonka keskiössä ovat 4H-yrittäjät. Tätä juttua varten on haastateltu valokuvausta tarjoavaa 4H-yrittäjää Lilja Memniä sekä IT-alalla toimivaa 4H-yritysryhmä Rihmastoa. Yrittäjien tuotteisiin ja palveluihin pääsee tällä viikolla tutustumaan myös 4H-yritystoreilla ja somessa.

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Sen tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen.

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Tulevina vuosina jopa kolmasosalla yrityksissä on kuitenkin edessä sukupolvenvaihdos. Uusia yrityksiä perustetaan tällä hetkellä vähemmän kuin vanhoja poistuu, joten nuorille yrittäjille on paljon kysyntää. 

4H-yrittäjyys on 13–28-vuotiaille suunnattu pienimuotoisen yrittäjyyden malli, joka on turvallinen ja ohjattu tapa opetella yrittäjyyttä. 4H-yrittäjiä oli viime vuonna 2 050 ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,27 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tuhannen uuden 4H-yrittäjän raja ylitettiin jo heinäkuussa, joten ennätysten odotetaan paukkuvan. 

Nuorten yritysideat ovat entistä innovatiivisempia 

4H-yrittäjien ideat liittyvät usein harrastuksiin tai muihin vapaa-ajan kiinnostuksenkohteisiin. Yrittäjä voi esimerkiksi myydä käsitöitä tai leivonnaisia, perustaa kesäkahvilan tai tarjota apua pihatöihin.  

“Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on selkeästi kasvanut, mikä näkyy myös 4H-yrittäjien määrässä ja yritysten liikevaihdoissa. Yritysten myynti on kasvanut suhteessa enemmän kuin yrittäjien määrä, mikä saattaa olla seurausta siitä, että nuoret ovat yhä aktiivisempia kehittämään toimintaansa. Nuorten yritysideat ovat entistä innovatiivisempia ja 4H-yritykset tarjoavat laajempia palveluja.” kertoo Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Sirkka Suomäki

“4H-yritysten toimialoista erityisesti media- ja IT-ala on monipuolistunut hurjasti. Aikaisemmin alan 4H-yrittäjät tarjosivat lähinnä valokuvausta. Nykyään saatetaan esimerkiksi kuvata myynnissä olevia huoneistoja 360°-kameralla tai tuottaa sisältöä muiden yritysten someen.” 

Ideasta se kaikki lähtee 

Lilja Memni on 15-vuotias Vantaalainen. Hänen 4H-yrityksensä Pictures.lilja tarjoaa valokuvauspalveluja. Idea yrityksen perustamiseen tuli ystävältä, jonka ratsastustunteja Memni kävi kuvaamassa. 

”Valokuvaamista olen harrastanut nyt muutaman vuoden, mutta viime vuonna aloitin valokuvaamaan aktiivisesti ja olen tehnyt kuvauksia tutuilleni. Kun aloitin kuvaamisen, kuvasin enimmäkseen luontoa ja maisemia. Nykyään kameran edessä käy myös koiria, ihmisiä, ratsukoita ja hevosia sekä muita lemmikkieläimiä”, yrittäjä luettelee verkkosivullaan. 

Lilja Memni kuvaa mielellään luontoa ja maisemia. Hänen portfoliostaan löytyy paljon kuvia myös lemmikkieläimistä ja hevosista. Kuva: Pictures.lilja

4H-yrittäjät voivat muodostaa myös yritysryhmän. Näin ovat tehneet 17-vuotiaat Salolaiset Jalmari Lehtinen, Olavi Ajanki ja Teemu Özen. Jokaisella heistä on oma 4H-yritys ja jokainen tekee oman liiketoimintasuunnitelman sekä vastaa yrityksen raportoinneista, mutta yrittäjät tekevät yhteistyötä Rihmasto-nimen alla jakaen sekä työtehtävät että palkkiot. 

”Perustimme markkinointiin keskittyvän yritysryhmämme Rihmaston reilu vuosi sitten. Tavoitteenamme oli vastata Salon alueella vallitsevaan markkinointiyritysten puutteeseen. Tämän markkinaraon lisäksi halusimme kaikki saada myös kokemusta siitä, millaista olisi olla yrittäjä”, kertoo Özen, joka vastasi kysymyksiin koko yritysryhmänsä puolesta. 

”Olemme yrittäjinä luoneet kaikennäköistä markkinointiin liittyvää menneen vuoden aikana, kuten suunnitelleet ja luoneet verkkosivuja, laatineet menulistoja, toteuttaneet kohdennettua mainontaa ja tulostaneet käyntikortteja.”  

Koetuksista selvitään yritysohjaajan ja ystävien tuella 

Alustavan yritysidean synnyttyä yrittäjyydestä kiinnostunut käy 4H-yrityskoulutuksen joko itsenäisesti verkkokurssina tai paikallisen 4H-yhdistyksen järjestämänä. Jokainen 4H-yrittäjä hankkii myös oman yritysohjaajan, jolta saa tukea ja sparrailuapua. 

Yritysohjaaja on vapaaehtoinen aikuinen, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia kysymyksiin. Yritysohjaaja voi olla paikallinen yrittäjä, oma vanhempi tai joku muu 4H:n kautta vapaaehtoiseksi ilmoittautunut aikuinen. 

Memni sai oman yritysohjaajansa 4H:n ja Nordean yhteistyön seurauksena.  

”Puhuimme nordealaisen yritysohjaajani kanssa paljon markkinoinnista. Sain häneltä paljon hyviä ideoita ja vinkkejä yritykseni markkinoinnin toteuttamiseen.” 

4H-yrittäjäkin voi välillä törmätä kinkkisiin tilanteisiin, jolloin tuelle on tarvetta. Yritysohjaajan lisäksi sitä voi löytää muista 4H-yrittäjistä tai omasta yritysryhmästä. 

”Oman 4H-yrityksen ja yhteisen yritysryhmän perustaminen oli yksi vaikeimmista asioista, joita olemme tehneet, mutta se on ollut todella palkitsevaa. Kävimme läpi monenlaisia koetuksia, kuten motivaation puutetta ja merkityksen etsintää. Yhdessä pystyimme kuitenkin tukemaan toisiamme ja jatkamaan eteenpäin”, Özen kuvailee.  

Yrittäjänä merkitys löytyy yhteistyöstä ja vapaudesta 

Yrittäjyys saattaa joskus kuulostaa hankalalta ja epävarmalta. Jos ei ole asiakkaita, ei myöskään ole tuloja. Samoja tuotteita tai palveluja tarjoaa usein moni muukin yritys. 4H-yrittäjiä haastatellessa käy nopeasti ilmi, että yrittäjyydessä koukuttaa jokin aivan muu, kuin helppo työ tai raha.

Özenin mukaan Rihmasto kipuili aluksi asiakassuhteiden kanssa. Myöhemmin pojat huomasivat, että hienointa onkin se, kun asiakas ja yrittäjät vetävät samaa köyttä. 

Rihmastoa pyörittää kolme 17-vuotiasta 4H-yrittäjää. He tarjoavat asiakkailleen markkinointipalveluita. Kuva: Rihmasto media

”Meidät yllättänyt oivallus oli se, ettei yrittämisessä olekaan kyse vain rahasta. Sen sijaan, että vain työskentelisimme asiakkaillemme, teemmekin yhteistyötä, jonka avulla voimme saavuttaa asiakkaallemme halutun tuloksen. Raha tulee sivutuotteena, mutta parasta on aina hyvin onnistunut työ, jossa asiakas ja yrittäjä ovat tyytyväisiä.” 

Memnin mukaan parasta yrittäjyydessä on vapaus päättää omista asioista ja siitä, kuinka ne hoidetaan.  

”Minulle on tärkeää, että saan yrittäjänä toteuttaa omaa luovuuttani.” 

Kuka vain voi kokeilla 4H-yrittäjyyttä 

Moni 4H-yritys on kasvanut lopulta omaksi toiminimeksi ja osa vieläkin isommaksi. 4H-yrittäjyys voi myös innostaa kouluttautumaan tietylle alalle. Yrittäjyyttä voi kuitenkin kokeilla ilman sen suurempia haaveitakin. Yrittäjänä oppii taitoja, joista on hyötyä niin opinnoissa ja työnhaussa, kuin elämässä muutenkin. 

Suomäki korostaa, että yrittäjyys kehittää erityisesti nuorten taloudenhallintaitoja. Raha on 4H-yrittäjille tärkeää ja ymmärrys sen arvosta lisääntyy omaa yritystä pyörittäessä. 

”Yritystä pyörittäessä olen oppinut sosiaalisia taitoja sekä markkinoimaan ja käyttämään erilaisia markkinointialustoja. Samalla oppii tekemään veroilmoituksia ja laskuttamaan asiakkailta”, Memni luettelee yrittäjänä oppimiaan taitoja. 

Özenin mukaan Rihmaston tärkeimmät opit ovat tulleet oman ryhmän sisältä.  

”Juttelimme poikien kanssa siitä, mikä on ollut tärkein asia, jonka olemme oppineet. Esille tuli ehdottomana ykkösenä yhteistyö. Esimerkiksi tapauksessa, jossa teimme verkkosivuja asiakkaallemme, olisi ollut miltei mahdotonta vastata asiakkaan tarpeeseen tuottaa verkkosivut kolmen päivän sisällä, ellei meillä olisi ollut toistemme tukea. Toisin sanoen olemme oppineet, kuinka ensisijaisen tärkeää yhteistyö on.”  

4H-yritykset markkinoivat palvelujaan omilla somekanavillaan, verkkosivuillaan ja paikallisissa tapahtumissa. Moni 4H-yhdistys on myös listannut alueella toimivat yrittäjät yhdistyksen kotisivuilla. Lilja Memnin yritykseen pääsee tutustumaan hänen kotisivuillaan. Rihmasto median yhteystiedot löytyvät heidän Facebook-sivultaan

Yrittäjän päivän viikolla Suomen 4H-liitto ja järjestää yhdessä Nordean kanssa 4H-yritystorin, jossa 4H-yrittäjät pääsevät esittelemään ja myymään tuotteitaan ja palvelujaan. Myös moni 4H-yhdistys järjestää oman 4H-yritystorin paikkakunnallaan. Tunnelmia Yritystoreilta pääsee seuraamaan 4H Suomen ja paikallisyhdistysten somekanavissa.  

Kiinnostuitko 4H-yrittäjyydestä tai haluatko ryhtyä yritysohjaajaksi nuorelle yrittäjänalulle? Lisätietoa oman 4H-yrityksen perustamisesta saat 4H-akatemista sekä 4H Suomen TikTok-tililtä. Vapaaehtoiseksi yritysohjaajaksi voi ilmoittautua 4H-akatemian sivuilla.