4H jatkaa etäkerhotoimintaa kevätkauden 2020 loppuun

20190624 4H kuvaus, metsäsalapoliisit, Kuvauslokaatioina toimii maalaistalon pihapiiri ja lähimetsät. Kekkonen. Kuva: Marjaana Malkamäki

Valtioneuvosto on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Myös isoja kokoontumisia tulee välttää. Valtioneuvosto on pidentänyt rajoituksia 13.5. asti, mikä koskee suoraan mm. kerhotoimintaa ja kouluissa tapahtuvaa toimintaa. Suomen 4H-liiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia.

Suomen 4H-liitto linjaa, että:

  • Kasvokkain tapahtuvan, ryhmämuotoisen 4H-kerho- ja tapahtumatoiminnan tauko kestää kevätkauden 2020 loppuun. Jatkamme hyvin alkanutta etäharrastus/etäkerhotoimintaa.
  • Muuta 4H-toimintaa voidaan toteuttaa 13.5. jälkeen, jos valtioneuvoston ohjeistus sen mahdollistaa. Tämä koskee esimerkiksi kesäleirejä ja Ruokakouluja.
  • Kaikki liiton ja yhdistysten tapahtumat, live-koulutukset ja kurssit järjestetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalisesti ainakin toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa tilaisuudet voidaan myös siirtää tai perua.
  • 4H-liiton työntekijät tekevät etätöitä mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi.
  • Vapaaehtoisten/luottamushenkilöiden kokoukset järjestetään ensi sijassa virtuaalisesti/Teamsin/puhelimen välityksellä. Myös sääntömääräisten kokousten järjestämisestä on annettu etäohjeistus.
  • 4H-yhdistykset pyrkivät olemassa olevat olosuhteet huomioiden edistämään aktiivisesti nuorten työllistymistä kesätöihin omalla alueellaan. Nuorten työllistämisessä noudatetaan voimassa olevia valtakunnallisia ja kuntakohtaisia ohjeistuksia. Erityisesti nuoria tarvitaan tulevana kesänä mm. taimien istutukseen, marjojen poimintaan sekä muihin sadonkorjuutöihin maatiloilla.

Tärkeintä on nyt asettaa ennen kaikkea turvallisuus ja jäsenistömme, työntekijöidemme sekä vapaaehtoistemme terveys edelle. 4H-liitto seuraa valtakunnallisia viranomaissuosituksia aktiivisesti ja päivitämme niiden pohjalta omia linjauksiamme. Tiedotamme yhdistyksiä, työntekijöitämme ja jäsenistöämme mahdollisimman ajantasaisesti.