Koululaisten Metsäpäivässä mitattiin mäntyjä ja opittiin hiilenkierrosta

4H:n ja Metsä Groupin Metsäpäivien tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä tarjota käytännön esimerkkejä ja kokemuksia koulun oppituntien tueksi. Metsäpäivän rastikierroksella nuoret oppivat puiden kasvusta, hiilenkierrosta, puukuidun elinkaaresta ja jokaisenoikeuksista.

4H:n ja Metsä Groupin Metsäpäivä on oppimiskokonaisuus yläkoulun 7.–9.-luokille. Se tukee biologian ja maantiedon oppiaineiden sisältöjä, joissa käsitellään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotaloutta.

”4H:n ja Metsä Groupin välinen yhteistyö on ollut jouhevaa ja jatkunut jo useamman vuoden ajan. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta. Yksi tapa tähän on ollut koululaisten Metsäpäivien rahoittaminen”, kertoo Metsä Groupin viestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen.

”Metsä on mahdollisuuksia täynnä ja meillä suomalaisilla jokaisella melko lähellä. Nuorista kuitenkin huomaa, että entistä harvempi tunnistaa esimerkiksi metsän eri puulajeja tai vaikkapa metsissä kasvavia sieniä. Metsäpäivä on hyvä tapa tuoda luontoa lähemmäksi.”

Rasteilla syntyi oivalluksia ja keskustelua

Tänä vuonna yksi Metsäpäivistä järjestettiin Lahdessa. Lähimetsään tarpoivat Jalkarannan Steinerkoulun 7.- ja 8.-luokkalaiset. Neljän rastin kiertämiseen oli varattu yhteensä kaksi tuntia perjantain koulupäivän lopusta.

Ensimmäisellä rastilla tutustuttiin puiden mittaamiseen. Se jäi 13-vuotiaille Annalle ja Tianalle mieleen kaikista kiinnostavimpana.

”Tykkäsin erityisesti rastista, jolla mitattiin puita. Se oli minulle aivan uutta. Ei sellaiseen ole tullut perehdyttyä aikaisemmin. Rastilla mitattiin puun pituutta ja rungon paksuutta ja arvioitiin puun ikää. En olisi arvannut, että puuta voidaan mitata kädellä, kepillä ja askelilla”, Anna kommentoi kierroksen lopussa.

”Myös se hiilijuttukin oli kiva. Emme me olleet perehtyneet hiilenkiertoon, vaikka se terminä oli vähän jo tuttu”, lisää Tiana.

Hiilen kiertoa luonnossa käsittelevä rasti oli kierroksen toinen. Oppilaat tunnistivat ympäristöstä hiiltä sitovia ja hiiltä luovuttavia asioita sekä arvioivat, kuinka pitkään erilaisilla puutuotteilla kestää luovuttaa hiili takaisin luontoon esimerkiksi maatumisen seurauksena.

Kolmannella rastilla tutustuttiin puukuidun elinkaareen. Tehtävänä oli asetella oikeaan järjestykseen esimerkiksi vessapaperin vaiheet aina metsässä kasvavasta puusta kaupan hyllylle saakka.

Metsäkierroksen päätti jokaisenoikeuksia käsittelevä tehtävä.

”Juttelin yhden pienryhmän kanssa ja moni heistä nimesi jokaisenoikeudet kivoimmaksi rastiksi. Ryhmän kanssa syntyi hyvää keskustelua esimerkiksi sienestyksestä ja marjastuksesta. Noin yksi neljäsosa nuorista kertoi tunnistavansa erilaisia sieniä”, kertoo Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Iida Kekkonen

Oma kokemus tukee oppien sisäistämistä

Metsäkierroksella mukana ollut sijaisopettaja Heidi Launne pitää päivää onnistuneena.

”Yläluokkalaiset käyvät enää kovin vähän metsässä. Tämä päivä oli loistava muistutus siitä, kuinka näin lähellä olevaa metsää pitäisi hyödyntää enemmän. Etenkin kun olemme puhuneet tunneilla paljon muun muassa kierrätyksestä. Valmistauduimme Metsäpäivään pelaamalla kierrätystä ja metsää käsitteleviä pelejä. Se toimi hyvänä herättelynä aiheeseen.”

Seitsemäsluokkalaisen Annan mukaan päivä oli kiva ja erilainen. Asiat jäivät hänen mielestään paremmin mieleen metsässä kokemuksen kautta, kuin kirjasta lukemalla tai opettajan selittämänä.

Kaverukset Anna ja Tiana pitivät Metsäpäivää kivana ja erilaisena.

Metsä Groupin metsäasiantuntija Joonas Karjalainen piti yhtä kierroksen rasteista. Hän kokee yhteistyön 4H:n kanssa hyväksi ja tärkeäksi ja kertoo olevansa mielellään mukana välittämässä nuorille tietoa ja kokemuksia.

”Oppilaat olivat mukavasti mukana rastin tehtävissä ja saivat varmasti paljon uuttakin tietoa. On hyvä tarjota nuorille käytännön esimerkkejä, jotta he voivat nähdä ja todeta asioita itse. Koen tärkeäksi, että metsä tulee ympäristönä tutummaksi ja siihen liittyvä tieto lisääntyy, jotta nuorilla on myös paremmat lähtökohdat väärän tiedon tunnistamiseen.”

4H:n Metsäpäivissä tavoitetaan vuosittain noin 25 000 ala- ja yläkoululaista. Osa tätä kokonaisuutta ovat 4H:n ja Metsä Groupin yhdessä toteuttamat Metsäpäivät, joita järjestetään vuoden aikana 40 paikkakunnalla ja joihin osallistuu tänä syksynä yli 2 000 nuorta.

Metsäpäiviä koordinoi Suomen 4H-liitto ja niiden toteuttamisesta vastaavat paikalliset 4H-yhdistykset yhteistyössä koulujen kanssa. 

Lisätietoja: