Toiminnanjohtaja Vieremän 4H-yhdistykseen

Vieremän 4H-yhdistys hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtaja työtehtäviin kuuluu lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan organisointi, nuorten työelämävalmiuksien edistäminen ja nuorten työllistäminen, 4H-yrittäjyyden edistäminen, viestintä sekä talouden seuranta ja kehittäminen. Työtehtäviin kuuluu myös kotiapupalvelun organisointi. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja johtamisesta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme positiivista ja yrittäjämäistä asennetta, valmiuksia ja intoa toimia nuorisotyössä, hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja sekä johtamiskykyä. Arvostamme soveltuvaa AMK-tutkintoa tai vastaavaa. Huomioimme myös hakijoiden työkokemuksen alalta ilman AMK-tutkintoa. Edellytämme joustavuutta työaikojen suhteen sekä valmiutta käyttää omaa autoa työtehtävien hoitoon.

Aiempi kokemus järjestö- ja nuorisotyöstä sekä avustus- ja hankeosaaminen katsotaan eduksi. Viestintä- ja markkinointiosaaminen auttaa työssä suoriutumisessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja itsenäisen työn sekä mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön.

Palkkauksessa ja sen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen perjantaihin 17.3.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla kari.kuokkanen@4h.fi. Voit esittää oman palkkatoiveesi. Järjestämme haastattelut keskiviikkona 22.3.2023 illasta.

Toiveena on, että työntekijä pystyisi aloittamaan työskentelyn huhtikuussa 2023.

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä. Vieremän 4H -yhdistys toteuttaa monipuolista nuorisotyötä ja tarjoaa kotiapupalvelua Vieremän alueella.