Haku päättynyt: Projektipäällikkö, Suomen 4H-liitto ry

Haemme Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke on Suomen 4H-liiton, MTK Etelä-Savon, Etelä-Savon Yrittäjien, Järvi-Suomen Kylät ry:n, Itä-Savon ja Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry:n yhteishanke matkailu- ja luonnonvara-alan kausityövoimatarpeen ratkaisemiseksi Etelä-Savossa.

Projektipäällikkö koordinoi hanketoimintaa Etelä-Savon alueella ja 4H-yhdistysten toiminnanjohtajat toteuttavat yhdessä sovittuja toimenpiteitä omissa yhdistyksissään. Projektipäällikön vastuulla on kouluyhteistyö, nuorten yrityskoulutukset (etä, live), nuorten perehdyttäminen tarjottaviin työ- ja yritystyöpaikkoihin, 4H-toiminnanjohtajien vertaistuki, hankkeen markkinoiminen ja viestiminen. Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista, hankkeen tavoitteiden ja budjetin toteutumisesta sekä hankesuunnitelman mukaisesta toiminnasta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme positiivista ja yrittäjämäistä asennetta, valmiuksia innostaa nuoria mukaan, hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja sekä johtamiskykyä. Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava. Edellytämme joustavuutta työaikojen suhteen sekä valmiutta käyttää omaa autoa työtehtävien hoitoon. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja itsenäisen työn sekä mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön.

Palkkaus: 3000 € / kk, josta 80 % on Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeen projektipäällikön työnkuva ja loput 20 % on Savonlinnan 4H-yhdistyksen työnkuvana vastata yhdistyksen työelämätaitokurssien ja työpajojen sisällöstä ja toteutuksesta, sekä muista yrittäjyyteen liittyvistä asioista toiminnanjohtajan kanssa. Projektipäällikön työpaikka on Savonlinnan 4H-yhdistyksen toimitiloissa ja etätyö on soveltuvin osin mahdollinen. Hakija voi valita joko 100 % tai 80 % työajan. Molemmista kirjoitetaan oma työsopimus.

Toiveena on, että työntekijä pystyisi aloittamaan työskentelyn tammikuun alussa 2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävän alussa on koeaika.

Lisätietoa hankkeesta antavat Suomen 4H-liiton aluejohtaja Kari Kuokkanen, 050 570 7433, ja Savonlinnan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maija Tuunanen 044 738 5854.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen 23.12.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla kari.kuokkanen@4h.fi. Järjestämme haastattelut 28.12.2022 Savonlinnassa.

4H on valtakunnallisesti toimiva, sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja yritteliäiksi sekä kannustaa kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 190 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä.