4H:n Satosankarit vei 3 000 marjaretkille syksyllä 2022

Satosankarit-toiminnassa 4H-järjestö on vuosina 2020–2022 edistänyt MMM:n erityisavustuksella raaka-aineen saantia kotimaiselle marjateollisuudelle, aktivoinut suomalaisia keräämään metsämarjoja, työllistänyt nuoria, vienyt marjojen poiminnasta kiinnostuneita metsäretkille sekä edistänyt viestinnän keinoin nuorten hakeutumista luonnonmarjojen keruutoimintaan. Vuonna 2022 panostettiin marjaretkiin sekä somelähettiläisiin nuorten kannustamiseksi metsämarjojen keruuseen.

4H:n Satosankarit-toiminta jalkautui vuonna 2022 kolmeen eri toimintaan: puolukan ostoon ja välitykseen, marjaretkiin sekä someviestintään nuorille. Marjanostoa toteutti 33 paikallista 4H-yhdistystä syyskuussa ja tuloksena oli lähes 150 000 kiloa puolukkaa marjateollisuuden raaka-aineeksi. 

Marjaretkiin ja niiden kehittämiseen panostettiin erityisesti: metsään vietiin pääosin lasten ja nuorten koululuokkia sekä erityisryhmiä ja lisäksi oli kaikille avoimia retkiä, joissa opetettiin muun muassa oikeanlaista marjankeruutekniikkaa.

4H-yhdistykset järjestivät vuosina 2020–2021 yhteensä 206 marjaretkeä, joihin osallistui 2 863 henkilöä. Syys-lokakuussa 2022 Suomen 4H-liitto toteutti yhdessä paikallisten 4H-yhdistysten kanssa 58 ohjattua metsämarjojen poimintaretkeä, joihin osallistui yhteensä 2 914 henkilöä, pääasiassa nuoria.

Kaikissa marjaretkissä toteutettiin metsämarjoja käsittelevät, rastityyppiset tietoiskut hyödyntäen Arktiset Aromit ry:n valmista rastimateriaalia.

Haastekampanja innosti 278 nuorta keräämään metsämarjoja

Noin 15–17-vuotiaille nuorille suunnatulla someviestintäkampanjalla edistettiin nuorten hakeutumista luonnonmarjojen keruutoimintaan. Monikanavainen digitaalinen markkinointi toteutettiin nuorilta nuorille yhtenäisen Satosankarit-brändin mukaisella ilmeellä. Toimenpiteinä olivat nuorten itsensä suunnittelemat ja kuvaamat lyhyet somevideot metsämarjojen keruusta. Kanavina olivat Instagram ja TikTok.

Somelähettiläiksi työllistettiin yhteensä 37 nuorta. Nuorten videojulkaisuiden näkyvyys oli hyvä, niitä oli katsottu yhteensä yli 25 000 kertaa. Nuorten somelähettiläiden palkkaaminen osoittautui hyväksi tavaksi saada viestiä nuorilta nuorille niissä kanavissa, joissa nuoret ovat läsnä.

Lisäksi Satosankarit-viestinnässä toteutettiin yläkouluikäisille nuorille suunnattu marjojen keruun haastekampanja kaikilla niillä paikkakunnilla, joihin Satosankarit marja-asema avattiin. Palkintoina nuorille jaettiin poimintabonuksia, joista kahtena edellisenä vuonna nuorilta saatiin hyvä palaute. Haastekampanjan avulla saimme yhteensä 278 nuorta keräämään ja tuomaan puolukoita myyntiin Satosankarit-asemille.

Ministeriön tuella turvattiin marjasadon talteen saaminen ja työllistettiin nuoria

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi 4H-järjestöille keväällä 2020 erityisavustuksen, joka kohdennettiin luonnonmarjojen keruu- ja välitystoiminnan tukemiseen sekä nuorten kausityöllistämisen edistämiseen. Erityisavustuksella pyrittiin osaltaan turvaamaan luonnonmarjoja jalostavien yritysten raaka-aineiden saantia, puutarhatilojen kausityövoiman saatavuutta sekä nuorten työllisyyttä.

Erityisavustuksella luotiin 4H-järjestöille Satosankarit-toimintamalli. 4H:n toimialueella metsämarjojen ostoon ja välitykseen perustettiin yhteensä 116 Satosankarit marja-asemaa ja työllistettiin yhteensä 1 134 nuorta vuosina 2020–2021.

Satosankarit-marja-asemat jatkavat erityisavustuskauden jälkeen 4H-järjestön toimintana. Toimintamallina somelähettiläiden rekrytointi oli myös onnistunut ja sitä jatketaan 4H-nuorisotyössä muissakin toiminnoissa. Satosankarit ja muu 4H:n organisoima luonnontuotteiden keruu, osto ja välitys on jatkossakin hyvä mahdollisuus työllistää nuoria ja parantaa heidän metsä- ja luontosuhdettaan.