”On tosi hyvä miettiä asioita monelta kantilta” – Metsäpäivissä nuoret sovittivat yhteen metsän käytön tavoitteita

Nuorten metsäpäivissä pohdittiin kevään aikana ratkaisuja metsäluonnon hyvinvoinnin vahvistamiseksi osana kokonaiskestävää metsän käyttöä. Yli 200 nuorta osallistui Lajien välisiin metsäneuvostoihin osana yläkoulun metsäpäivää. Pilotointi on osa Nuorten osallisuus metsästrategiassa -hanketta, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen 4H-liitto ja Partiolaiset.

Yläkoululaisten metsäpäivissä toteutettujen Lajien välisten metsäneuvostojen tavoitteena oli vahvistaa nuorten tietoa ja osallisuutta liittyen luonnon monimuotoisuuteen. Nuoret pohtivat metsän käyttöä metsälajien näkökulmasta ja miettivät, miten lajien yksilölliset tarpeet voidaan yhä paremmin huomioida. Lajien tarpeita sovitettiin kartalle ja osoitettiin ratkaisuja sellaiselle metsän käytölle, joka vahvistaisi lajien hyvinvointia.

Lajien välistä metsäneuvostoa pilotoitiin osana 4H-metsäpäiviä. 4H-järjestö toteuttaa koululaisten metsäpäiviä yhteistyössä eri metsä- ja luontoalan toimijoiden kanssa. Ne lisäävät nuorten metsäosaamista sekä antavat monipuolisen kuvan suomalaisesta metsäluonnosta ja metsätaloudesta. Metsäpäivän kokemukset rakentavat nuoren omaa metsäsuhdetta. Vuonna 2020 metsäpäiviin osallistui yhteensä 15 000 lasta ja nuorta.

Metsän käytön tavoitteiden yhteensovittaminen ei ole helppoa
”Mielipiteiden yhteensovittaminen on vaikeeta”, totesi eräs metsälajin rooliin heittänyt nuori. Vaikka metsälajien tarpeet eivät useinkaan ole vahvasti ristiriidassa toistensa kanssa, silti yhteensovittaminen vaatii taitoa kuunnella ja halua ymmärtää. Puheen sorinasta noussut huudahdus: ”Kyllä ne saadaan kaikki viihtymään”, kannusti kaikkia lajeja vielä löytämään yhteisen ratkaisun.

Lajien välinen metsäneuvosto -rastimalli kannustaa nuoria keskustelemaan luonnon monimuotoisuudesta luonnon hyvinvointi edellä. Yhteistä ratkaisua metsän käyttöön lajien kesken haettaessa nuoret lähes poikkeuksetta lähestyivät ratkaisuja monialaisesti. Ihmiset tarpeet ja monipuolisen metsän käytön hyödyt meille kaikille nousivat keskusteluissa esille aina.

Metsäpäivän lopuksi Nuoret kertoivat ajatuksiaan Suomen metsien käytöstä

Nuorten ajatuksia Suomen metsien käyttöön liittyen kartoitettiin metsäpäivien lopuksi kyselyllä.

Vastausten mukaan:

  • 4/5 nuorista piti tärkeänä, että metsät tuottavat ihmisille ja yhteiskunnalle hyvinvointia mm. työpaikkojen ja puupohjaisten tuotteiden muodossa.
  • 4/5 nuorista koki metsän hyvinvointivaikutukset mm. virkistyksen näkökulmasta tärkeinä.
  • 3/4 nuorista oli sitä mieltä, että Suomessa metsäluonnon tila on hyvä. Vain harva oli väitteen kanssa eri mieltä.
  • 3/5 vastanneista nuorista uskoo, että Suomen talousmetsien monimuotoisuuden heikkeneminen on mahdollista pysäyttää.
  • Omat teot luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseksi eivät olleet nuorille kovin tuttuja. Nuoret tarvitsevat lisää tietoa ja konkreettisia esimerkkejä arjen teoista, joilla voi edistää luonnon hyvinvointia.

Lajien välinen metsäneuvosto -rastimalli julkaistaan alkusyksystä avoimeen käyttöön
Rastimalli on tarkoitettu käytettäväksi nuorten metsä- ja ympäristökasvatuksessa sekä koulussa oppimisen tukena. Lisätietoa aineiston julkaisusta myöhemmin 4H-järjestön verkkosivuilla sekä somekanavissa.

Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa kerrytetään konkreettisia kokemuksia nuorten osallistamisesta metsäpolitiikkaan. Hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia voidaan hyödyntää myös pysyvinä nuorten osallisuuteen tähtäävinä toimenpiteinä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta ovat toteuttaneet Suomen 4H-liitto ja Suomen Partiolaiset.