Lappilaisten nuorten yrittäjyyttä ja hyvinvointia tuetaan lahjoituksella

Suomen 4H-liitto on käynnistänyt hankkeen, joka tähtää lappilaisten nuorten yrittäjyyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. LähiTapiola lahjoittaa 20 000 euroa 4H-liitolle käytettäväksi hankkeen toteuttamiseen.

4H-liitto on valtakunnallisesti toimiva keskusjärjestö, jonka alla paikalliset 4H-yhdistykset jalkauttavat toimintaa lasten ja nuorten pariin omilla paikkakunnillaan. Lapissa toimii yhteensä 10 aktiivista paikallisyhdistystä mm. Rovaniemellä, Ranualla, Torniossa, Sallassa, Kittilässä ja Sodankylässä.

4H:n tärkein tavoite on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Harrastusten kautta voi turvallisessa ympäristössä kokeilla rohkeasti uutta ja näin avata polkua aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

4H-yritys voi olla esimerkiksi kesäkahvila, leivontayritys, pihanhoitopalvelu tai joku muu nuoren omaan osaamiseen liittyvä tekeminen.

– Tähän myös Yrittäjyyttä ja hyvinvointia Lapin nuorille -hankkeemme tähtää. Tavoitteenamme on lisätä lappilaisten nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä osallisuutta yhteiskuntaan, tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä omien vuorovaikutustaitojen ja vahvuuksien kehittämiseen samalla, kun voi tienata omaa rahaa, 4H-liiton Lapin aluejohtaja Mari Niska kertoo.

LähiTapiola lahjoittaa Suomen 4H-liitolle Yrittäjyyttä ja hyvinvointia Lapin nuorille -hankkeen rahoittamiseen 20 000 euroa vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta, jonka tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

– LähiTapiola-ryhmässä valitaan vuosittain yhteiset valtakunnalliset lahjoitusteemat, jotka ovat omistaja-asiakkaillemme merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä. Paikallisena vakuutusyhtiönä meille on mielekästä ja luontevaa tukea toimintaa, joka tähtää lappilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

4H-yritys on pienimuotoisen yrittäjyyden malli, joka on turvallinen ja ohjattu tapa opetella yrittäjyyttä. Jo 13-vuotias voi perustaa oman 4H-yrityksen.

Salmelan mukaan 4H-liiton hanke istuu hyvin käyttörahaston henkisen hyvinvoinnin edistämisen teemaan, joka etenkin lasten ja nuorten kohdalla puhututtaa nykyään paljon, eikä suotta.

– Nuorten pahoinvointi ja avun tarve on konkretisoitunut meille myös muiden lahjoitusten kautta eikä tuen tarpeen lisääntymistä voi kiistää kukaan. Jos voimme lahjoituksellamme vaikuttaa positiivisesti yhdenkin nuoren elämänlaatuun ja kasvuun tasapainoiseksi aikuiseksi, on kaikki sen arvoista, Salmela lisää.

4H-liiton hanketta rahoittaa Lapin aluehallintovirasto ja yhdistyksen omarahoituksen osuus saadaan katettua kokonaan LähiTapiolan tekemällä lahjoituksella.

– Olemme todella kiitollisia saamastamme lahjoituksesta, sen avulla pystymme tarjoamaan nuorille yrittämisen mahdollisuuksia myös niillä Lapin paikkakunnilla, missä ei ole aktiivista 4H toimintaa, Niska kommentoi.

Lisätietoja:

Mari Niska, Lapin aluejohtaja, Suomen 4H-liitto, 040 023 4041, mari.niska@4h.fi

Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 190 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. Lue lisää 4H-yrityksestä täältä.

LähiTapiola Lappi on asiakkaidensa omistama, maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö. Yli 50 000 lappilaista kotitaloutta, yritystä ja maatilaa on uskonut elämänsä ja toimintansa turvaamisen meidän hoidettavaksemme. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme elämästä terveempää, turvallisempaa ja taloudellisesti turvatumpaa. Vaikutamme vastuullisesti asiakkaidemme arjessa lahjoituksilla, teoilla ja kumppanuuksilla.