Nuorten osaaminen näkyväksi – 4H valmentaa työelämään ja opettaa yrittäjyystaitoja

4H:n kerhonohjaajakoulutus opettaa vetämään kerhoa joko 4H:ssä tai muualla. Kuva: Suomen 4H-liitto / Kati Laszka

Heinäkuun 15. päivänä vietetään YK:n Nuorten osaamisen päivää. Teemapäivä liittyy ammattitaidon ja osaamisen merkitykseen nuorten työllistymisen tukemisessa. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöistä esimerkiksi Suomen 4H-liitto keskittyy vahvasti nuorten osaamisen kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen. Kursseilla ja tekemisen kautta opitaan työelämässä hyödyllisiä taitoja. 4H-akatemia tekee osaamisen näkyväksi: osaamista tunnistetaan osaamismerkein ja opintopistein yhteistyössä Siviksen kanssa.

Kehityspäällikkö Hilkka Näse 4H:sta kertoo, että konkreettisia nuorten 4H-toiminnassa oppimia taitoja ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot, organisointitaidot ja ajanhallintataidot. Moni nuori kertoo myös saaneensa rohkeutta ja päässeensä tutustumaan uusiin aloihin, joiden ei aiemmin ajatellut olevan kiinnostavia. Vuosittain yli 7000 nuorta työllistyy 4H:n kautta.

– Yhdistykset järjestävät koulutusta paikallisesti työtilanteen mukaan. Esimerkiksi jos kotitaloudet haluavat tilata paljon ikkunanpesua, yhdistykset voivat järjestää ikkunanpesukursseja. 4H:n kautta nuoria on ollut myös esimerkiksi perhejuhlissa tarjoilemassa ja apuna vanhusten viriketoiminnassa, kertoo Näse.

4H järjestää monenlaista koulutusta: työelämään valmentaa Ajokortti työelämään -koulutus, kerhonohjaajakoulutus opettaa vetämään kerhoa joko 4H:ssä tai muualla ja tapahtumatuottajavalmennuksessa nuoret järjestävät itse oman tapahtuman. Yrittäjyyteen kannustetaan mahdollisuudella perustaa oma 4H-yritys. 4H:lla on käytössään työ- ja yrittäjyyskasvatukseen keskittyvä Kolme askelta työelämään -malli, johon sisältyy 4H-akatemia.

– Akatemian tarkoitus on olla 13–28-vuotiaiden oppimisen otsikko 4H:ssa. Oppiminen voi tapahtua esimerkiksi verkkokurssien tai tekemällä oppimisen kautta. Osaamisen tunnustuksena saa opintopisteitä ja digitaalisia osaamismerkkejä, Näse kertoo.

Koulutusten lisäksi liitossa on käynnissä hankkeita työllisyyden tukemiseksi. Ysit töihin -hankkeen tavoitteena on, että kaikki peruskoulun päättävät saavat kesätyökokemuksen. Hankkeessa on mukana kuntia ja yrityksiä. Haaste kohdistuu sekä työnantajiin että nuoriin. Nuoria haastetaan huomaamaan oma osaamisensa: mitä on oppinut koulussa, kotona, harrastuksissa ja muissa vapaa-ajan aktiviteeteissa.

– Nuorten työllistyminen on koko paikkakunnan yhteinen asia. Peruskoulun jälkeen nuoret saattavat lähteä pois paikkakunnalta ja jatkon kannalta voi olla ratkaisevaa, että on saanut työkokemuksen omalta paikkakunnalta, Näse toteaa.

4H ja Suomen Partiolaiset järjestävät SuomiAreenalla Osaamisen kiertotalous – harrastamalla huippuosaajaksi -tilaisuuden 17.7. klo 13–14. Paneelikeskustelun aiheena on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Painopiste on harrastuksissa ja vapaaehtoistöissä hankitun osaamisen hyödyntämisessä opinnoissa ja työelämässä. Näse kehuu yhteistyötä partiolaisten kanssa.

– Yhteistyö partiolaisten on todella antoisaa ja helppoa, kun on niin selkeä yhteinen päämäärä. Tavoitteemme on, että nuoret voivat yhdistää harrastuksissa opittua työelämässä ja opinnoissa entistä enemmän, Näse sanoo.

Alkuperäinen teksti julkaistu Opintokeskus Siviksen verkkosivuilla 26.6.2019.

Teksti: Carolina Rebhan