Ysit metsään! – UPM ja 4H tarjoavat nuorille kesätyömahdollisuuden metsänistutustöissä

Nuorisojärjestö 4H ja metsäyhtiö UPM tarjoavat 60 nuorelle mahdollisuuden työllistyä kesällä 2021 puiden istuttajina Lahden, Jyväskylän ja Kuopion alueilla.

Kesätöiden tarjoaminen nuorille on tärkeämpää kuin koskaan, sillä pitkään jatkunut koronatilanne on kasvattanut epävarmuutta nuorten työllistymisestä – kesä 2021 näyttää kuitenkin jo lupaavammalta kuin edelliskesä. 4H ja UPM yhdistävätkin voimansa 4H:n Ysit töihin -toiminnassa, jossa tarjotaan koulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuus lyhyeen kesätyöhön.

”Haluamme luoda nuorille positiivisen kokemuksen metsäalan töistä sekä lisätä heidän ymmärrystään kestävästä metsätaloudesta. Kohderyhmänä ovat Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seutujen yhdeksäsluokkalaiset, joista 60:llä on mahdollisuus saada työkokemusta ja ansaita omaa rahaa puiden istuttamisesta”, kertoo UPM Metsän sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa.

Ysit töihin -toiminnan nuoret istuttavat 7,5 hehtaaria uutta metsää eli noin 13 500 puun taimea kesäkuussa 2021. Nämä taimet ovat osa UPM:n vuosittain Suomeen istuttamasta noin 20 miljoonasta taimesta. Jokaisella kolmella istutuskohteella työllistetään 20 nuorta. Paikalliset 4H-yhdistykset rekrytoivat, kouluttavat ja perehdyttävät nuoret sekä hoitavat työnantajavastuut.

”Meille on tärkeää edistää kestävää tulevaisuutta ja tukea ympäröivien yhteisöjemme hyvinvointia. Tällainen yhteistyö nuorten ja 4H:n kanssa on sitä parhaimmillaan”, sanoo Oksa.

Miksi yhdeksäsluokkalaisten työllistäminen on tärkeää?

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnan tavoitteena on parantaa nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta sekä työllistämällä heidät vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Samalla työnantajat saavat tukea ja tietoa alaikäisten työllistämiseen.

”Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi. Ensimmäisen työpaikan merkitys korostuu, jolloin lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa nuorelle erityisen tärkeä. Yritykset ovat ratkaisevassa roolissa nuorten työllistäjinä”, kertoo 4H:n työllistämistoiminnasta vastaava kehityspäällikkö Anu Parviainen.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan vuonna 2021 Suomessa 92 kunnan alueella, 65:ssä 4H-yhdistyksessä ja mukana on yli 16 000 yhdeksäsluokkalaista.

”Onnistunut kesätyökokemus vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle. UPM-kumppanuuden avulla on myös mahdollisuus tarjota metsäalasta kiinnostuneille nuorille käytännön työkokemusta”, Parviainen painottaa.

Suomen 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. 4H:lla on noin 46 000 jäsentä ja järjestö työllistää vuosittain tuhansia nuoria. 4H tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

UPM Metsä
UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Anu Parviainen, Suomen 4H-liitto, anu.parviainen@4h.fi, 044 783 0322
viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri, Suomen 4H-liitto, mari.poyhtari@4h.fi, 044 783 0307
sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa, UPM Metsä, sami.oksa@upm.com, 040 560 3474