Lisää kesätöitä alle 18-vuotiaille K-ryhmän ja 4H-järjestön yhteistyöllä

K-ryhmä ja Suomen 4H-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitojen parantamiseksi 9. luokan päättäville nuorille. Tavoitteena on saada kesätöitä mahdollisimman monelle nuorelle.

4H-järjestö haluaa toiminnallaan edistää erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten työllistymistä. Kaupan ala on merkittävä nuorten työnantaja ja K-ryhmän kaltaiselle yritykselle on tärkeää tavoittaa nuoria jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset työkokemukset tulevat ajankohtaisiksi.

K-ryhmän ja 4H:n yhteistyö on osa 4H:n Ysit töihin -hanketta, joka alkoi viime syksynä 14 kunnan alueella Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Ysit töihin -mallissa tavoitteena on mahdollistaa kahden viikon kesätyökokemus jokaiselle 9. luokan päättävälle nuorelle. Pilotoinnin jälkeen toiminta laajenee asteittain valtakunnalliseksi.

”Me 4H:ssa olemme todella iloisia käynnistyvästä yhteistyöstä. K-ryhmän kaupat tunnetaan laajasti vastuullisina toimijoina. Tämä yhteistyö on hieno osoitus siitä, miten vastuullisuutta osoitetaan konkreettisilla teoilla”, iloitsee Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Yhteistyömalli tähtää konkreettisella tavalla nuorten työllistymiseen. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat yhdessä K-kauppiaiden kanssa nuoret työelämän pelisääntöihin. Samalla K-kauppiaat tutustuvat alueen yhdeksäsluokkalaisiin. Kiinnostuneilla on mahdollisuus hakeutua kesätöihin K-ryhmän kauppoihin.

Yhdeksännen luokan jälkeinen kesä on nuoren elämässä merkittävä taitekohta. Sen jälkeen moni asia muuttuu. Kokemus työn saamisesta ja onnistumisesta juuri tässä kohtaa voi olla se ratkaiseva asia, joka kääntää nuoren tulevaisuuden suunnan positiiviseksi. 4H-järjestössä nähdään tärkeänä, että jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella tulisi olla mahdollisuus vähintään kahden viikon työkokemukseen.

”Nuorten työelämävalmiuksien edistäminen on meidän yhteinen intressi. Lisäksi K-kauppojamme yhdistää 4H-järjestön paikallisyhdistysten kanssa vahva toimijuus paikallisella tasolla aivan pienimpiä kuntia myöten. Ysit töihin -malli tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden olla mukana tukemassa nuoria heidän urapolkujensa alussa”, kertoo K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Visa Myllyntaus.

Lisätietoja:

Suomen 4H-liitto
Tomi Alakoski
tomi.alakoski@4h.fi
040 501 5307

K-ryhmä
Visa Myllyntaus
visa.myllyntaus@kesko.fi
050 344 1136

K-ryhmä on Suomen suurin kaupan alan toimija päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. K-ryhmässä on noin 1 800 kauppaa kahdeksassa maassa ja se työllistää noin 41 000 henkeä. Vastuullisuus on K-ryhmälle strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä. Vastuullisuustyön painopisteitä ovat vastuullinen hankinta, tuoteturvallisuus, ympäristö ja hyvä hallinto. Lue lisää: www.kesko.fi

Suomen 4H-liitto on valtakunnallinen nuorisojärjestö, jossa on 50 000 jäsentä. Lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa järjestävät yli 200 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. Olemme lähellä lapsen ja nuoren asuinympäristöä niin maalla kuin kaupungeissa. Arvojamme kuvaavat neljä H-kirjainta: harkinta, harjaannus, hyvyys, hyvinvointi. Lue lisää: www.4h.fi