Poikkeustila siivitti 4H:n etätoimintaan

Maaliskuussa 2020 maailmanlaajuiseksi epidemiaksi levinneen koronaviruksen vaikutukset näkyivät myös Suomessa ja järjestökentässä. 4H-liitto teetti ympäri Suomea toimiville 4H-yhdistyksille kyselyn, jossa selvitettiin poikkeustilan vaikutuksia yhdistysten toimintaan ja talouteen. Vastauksissa nousi esille uusien etätoimintamuotojen nopea haltuunotto ja innovatiivisuus, mutta myös huoli yhdistysten taloudesta.

Keväällä 2020 Suomessa elettiin poikkeustilanteessa, jollaisessa 4H-järjestö – tai oikeastaan kukaan suomalaisistakaan – ei aiemmin ollut toiminut. Uusia liikkumisrajoituksia ja hallituksen linjauksia tuli tietoon harva se viikko ja niihin piti reagoida muokkaamalla toimintaa sekä viestimällä siitä kentälle. Valtioneuvoston ohjeistuksesta lähes 3 000 4H-kerhon livekokoontumiset jäivät tauolle.

4H-liitossa koettiin tärkeäksi kerätä valtakunnallista tietoa tältä poikkeusajalta. Toteutimme kyselyn huhtikuussa 2020 ja lähetimme sen yli 200 paikallisyhdistyksellemme. Kyselyssä esitettiin useita tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä vaikutuksia poikkeustilanteella on ollut yhdistysten toimintaan (mm. kerhotoiminta, nuorten työllistämistoiminta, koulutukset) sekä tietysti sitä kautta talouteen.

”Jo alkukeväästä oli nähtävissä, että 4H-järjestöllä oli näissä poikkeusoloissa suuri merkitys etäharrastuksen toteuttamisessa sekä esimerkiksi nuorten työelämäkurssien etätoteuttamisessa kohti nuorten kesätyöllistämistä. Kun paljon perinteisiä kesätyöpaikkoja jää koronan vuoksi toteutumatta, voi nuori saada 4H-yhdistyksen kautta kesällä työkokemusta tai ryhtyä 4H-yrittäjäksi”, kertoo Suomen 4H-liiton palvelujohtaja Päivi Kiviranta.

4H-järjestö työllistää perinteisesti tuhansia nuoria vuoden aikana muun muassa Taimiteon, Reilu Teon, Ruokakoulujen, kesäleirien ohjauksen, Ysit töihin -hankkeen ja työpalvelun kautta. Suurin osa näistä työllistämistoimista toteutui onneksi myös poikkeusaikana.

Yhdistyksillä huoli taloudesta, sopeuttamistoimia tehty

Yli 70% prosenttia vastaajista arvioi, että yhdistyksen vuoden 2020 talous heikkenee koronan takia. Syyksi mainittiin muun muassa seuraavia asioita: työpalvelutuotot jäävät pieniksi, osallistumis- ja leirimaksuja jää pois, kesätapahtumien tuotot ovat vaarassa, omatoiminen varainhankinta pienenee yrityskumppaneiden huonontuneen taloustilanteen vuoksi ja tulonhankinta tyssää henkilöstön lomautuksista johtuen.

Sopeuttamistoimia on jouduttu tekemään 55 vastanneessa (53% kaikista vastaajista) yhdistyksessä. Sopeuttamista on tehty muun muassa lomautuksin (40%), työaikoja lyhentämällä (12,5%), olemalla jatkamatta määräaikaisia työsopimuksia, perumalla uusia työpaikkoja ja vaihtamalla lomarahoja vapaiksi.

Toisaalta koronarajoitukset tuovat myös säästöjä: matkakorvauksia maksetaan vähemmän, aloitetut hankkeet turvaavat taloutta ja jo sovitut ostopalvelusopimukset ovat yleensä turvattuja.

Etäkerhototeutukset suosituin toimintamuoto, niiden kautta uusia 4H-jäsenliittymisiä

Vastanneista 88 yhdistyksessä oli järjestetty 6-12-vuotiaille etäkerhotoimintaa, mikä tarkoittaa siis 85% vastanneista.

”Tämä on erittäin hyvä luku ja olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, miten innokkaasti ja matalalla kynnyksellä 4H-yhdistykset lähtivät etäkerhoja toteuttamaan vaikeasta ja kaikille uudesta tilanteesta huolimatta”, Kiviranta kiittelee.

”Kaikista positiivisin uutinen on se, että osa yhdistyksistä sai uusia jäseniä etäkerhotoiminnan kautta. Perheet innostuivat etätoiminnasta ja antoivat myös hyvää palautetta”, Kiviranta jatkaa.

4H:n strategiset teemat (metsä, ruoka, kädentaidot) näkyvät etäkerhojen aiheissa ja näiden teemojen lisäksi järjestettiin muun muassa maatilakerhoja, temppukerhoja, kepparikerhoja ja yleiskerhoja. Lisäksi kerhoissa hyödynnettiin 4H-liiton TOP-tehtäväpankin viikkoteemoja ja maa- ja metsätalousministeriön hyönteishotellikampanjaa.

Etäkerhojen toteutustapoja oli monia, esimerkiksi: etätehtävät YouTube-videoilla, tarvikekassien jako halukkaille, huoltajien sähköpostiin lähetetyt tehtävät, joihin vastattiin kuvilla, etätapaamiset Google Meetin kautta sekä kerhojen WhatsApp-ryhmät. Yhdistysten nuoret ja osaavat kerhonohjaajat tekivät siis nopeassa ajassa pienimuotoisen digiloikan.

Nuorten työelämäkurssit onnistuivat etänä

13-28-vuotiaille nuorille suunnattuja työelämäkursseja oli kyselyn aikaan järjestetty tai alkamassa etänä 60 yhdistyksessä (58% vastanneista).

Yleisimmät etänä järjestetyt työelämäkurssit olivat 4H-yrityskoulutus ja Ajokortti työelämään -koulutus.

Lisäksi etänä on järjestetty tai kyselyn aikaan oli alkamassa muutamassa yhdistyksessä muun muassa Työt alkavat -kurssi, lemmikkieläintenhoitokurssi ja lastenhoitokurssi.

Kesätyöllistäminen ja 4H-yrittäjyys vahvistuivat kesää kohti

Alkukeväästä yhdistyksissä oli huolta nuorten kesätyöllistymisen takia. Passiivisuutta oli ilmassa, eivätkä nuoret olleet hakeneet lainkaan kesätöitä joillain paikkakunnilla. Kouluille ei myöskään päässyt puhumaan kesätyöllistämisestä ja yrittäjyydestä koronarajoitusten takia.

Tämän lisäksi työpalveluun oli tullut asiakastilauksia edellisiä kesiä vähemmän, ja asiakkaat olivat myös peruneet tilauksia. Lisäksi kesäasukkailta oli tullut normaalivuotta vähemmän työtilauksia.

43:lla paikkakunnalla ympäri Suomea toteutettavassa Ysit töihin -hankkeessa työpaikkojen löytäminen koettiin haasteelliseksi, sillä monet isot kesätyöllistäjät peruivat työpaikkoja, myös jo sovittuja. Kesätöiden aloitusajankohdan sopiminen oli lisäksi haastavaa.

Loppukeväästä tuli hyviä uutisia kuitenkin sitä kautta, että nuoria pystyttiin työllistämään muun muassa K-ryhmä-yhteistyön kautta K-kauppoihin ja Taimiteon kautta metsän istuttamiseen. Koulujen päätyttyä nuorten kesätyöllistäminen on onnistunut ennakoitua paremmin.

Kesän lopulla 4H-yhdistyksille eri puolille Suomea tulee metsämarjojen ostopisteitä ja suomalaisia nuoria sekä heidän perheitään innostetaan lisäansioiden saamiseen mustikan ja puolukan keruulla.

Peruuntuneet kesätyöpaikat johtivat toisaalta siihen, että nuorten kiinnostus 4H-yrittäjyyttä kohosi huomattavasti korkeammalle kuin normaalivuosina. 4H-yritys on toimintamuoto, jonka avulla 13 vuotta täyttänyt nuori voi kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti ja työllistää itse itsensä. Myös kuntien kesäyrityssetelit ovat kannustaneet nuoria 4H-yrittäjiksi. Pihatöihin, hautojen hoitoon ja muihin ns. ulkotöihin korona ei juurikaan vaikuttanut.

”Tarkkoja lukuja uusien 4H-yritysten määrästä ei tokikaan vielä ole, mutta nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan ja yhdistyksistä tulleet palautteet vihjaavat siihen suuntaan, että tästä kesästä tulee erittäin vilkas kesä 4H-yrittäjyyden näkökulmasta”, Kiviranta summaa.