Mesijengi-kerhossa opitaan mehiläisistä

Mesijengi-pörriäiskerho toteutettiin osana Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa (2018-2020) hanketta. Kerhossa innostutaan mehiläishoidosta ja mehiläisiin liittyvästä yrittäjyydestä. Kerhokerroilla rakennellaan mesijengin oma mehiläispesä asukkaineen ja pesän sisällä olevine rakenteineen. Samalla opitaan, millainen merkitys mehiläisillä ja muilla pölyttäjillä on ihmisten ruokakasvien viljelylle ja koko luonnon monimuotoisuudelle.

Kerholaiset saavat tietoa mehiläisten työstä ympäristön monimuotoisuuden ylläpitäjinä. He tutustuvat mehiläishoitajan työhön ja hunajan markkinointiin asiakkaille. Kerholaiset oppivat miten helppoa hunajasta on tehdä energisiä välipaloja sekä juhlaherkkuja. Mehiläisten yhteisöelämä voi innostaa myös ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja luonnosta.

Mehiläishoito on luonnonmukaista ja kestävää yrittäjyyttä, ja siellä missä mehiläiset voivat hyvin, myös luonto on yleensä monimuotoisimmillaan. Kun luonto ja mehiläiset kukoistavat, myös ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Kerhokokonaisuuden voi myös toteuttaa yhteistyössä koulujen kanssa ja se sopii hyvin ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden rungoksi .

Ladattava Mesijengi-kerhon ohjaajan opas, sekä oppaan sivuille 12-13 liittyvä muistipeli ladattavissa alla.

Mesijengi

Muistipeli

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke (2018-2020) edisti nuorten työelämävalmiuksia konkreettisesti, antoi eväitä nuorille tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen, bio- ja kiertotalouteen sekä edisti elinikäisen oppimisen tavoitteita auttamalla nuoria näyttämään osaamisensa